Sökning: "Torque converter"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Torque converter.

 1. 1. Konstruktionsutveckling av Garfieldlucka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Willy Aron Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Maskinteknik; konstruktionsutveckling;

  Sammanfattning : In the converter hall at Rönnskärsverken in Skelleftehamn, there are three Pierce-Smith converters forthe manufacturing of copper. Associated with each converter is a converter hood whose purpose is todeal with the process gases that develop during the copper refining process. LÄS MER

 2. 2. Control of a Hydraulic Hybrid System for Wheel Loaders

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Christopher Reichenwallner; Daniel Wasborg; [2019]
  Nyckelord :EMS; Energy management strategy; Rule-based; Hydraulic hybrid; Wheel loader; Construction machinery; SLC; Short loading cycle; Torque converter; Energy recuperation; Energy efficiency; Backward simulation;

  Sammanfattning : In recent years many companies have investigated the use of hybrid technology due to the potential of increasing the driveline’s efficiency and thus reducing fuel consumption. Previous studies show that hydraulic hybrid technology can be favourable to use in construction machinery such as wheel loaders, which often operate in repetitive drive cycles and have high transient power demands. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av en fördelningsväxellåda till hjullastare

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tony Franzén; Daniel Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Dumper; Fördelningsväxellåda; Hjullastare; Konstruktion;

  Sammanfattning : The thesis is a case study on the construction of a dropbox for wheel loaders. The thesis was carried out at Volvo Construction Equipment (VCE) who is one of the leading manufacturers of construction equipment. The data collection consisted of a pre-study, a literature review, and simulations and calculations, which was done at VCE. LÄS MER

 4. 4. Energy Management of Parallel Hydraulic Hybrid Wheel Loader

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hoang Thai Do; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hybridization of driveline system is one possible solution to increase fuel eciency.In this thesis a parallel hybrid hydraulic wheel loader concept was studied. A highpressure accumulator was added to the system and acted as a second source of energy. LÄS MER

 5. 5. Optimization of Flexplate

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alexander Hillberg; Marcus Olmarker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : From 2019, all new Volvo Powertrains will be electrified, also including ICE based Powertrains. In the ICE based Powertrains with automatic transmission, a flexplate is connecting the crank shaft to the automatic transmission to transfer the power. LÄS MER