Sökning: "Torun Kallings"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Torun Kallings.

  1. 1. Att skriva om händelse, tanke och känsla: en explorativ studie kring effekter av expressivt skrivande i skolmiljö på ungdomars emotionsreglering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Torun Kallings; [2006]
    Nyckelord :Psykologi; Psychology; writing; emotions; adolescents; skrivande; ungdomar; emotioner; Social Sciences;

    Sammanfattning : As part of the project Self esteem and Life circumstances among teenagers (started by Johnsson, Lundh & Wångby at Lund University in 2006) results from pilot studies of expressive writing (intervention initially created by Pennebaker and Beall, 1986) among adolescents in six secondary school classes in Sweden were investigated. The study describes changes from pre-test to follow-up on adapted versions of Emotion Regulation Questionnaire and Emotional Tone Index. LÄS MER