Sökning: "Torunn Liljegren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Torunn Liljegren.

  1. 1. Lexikal organistaion hos flerspråkiga barn - enligt den förkortade Kent-Rosanofflistan på svenska och arabiska

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Linda Gustavsson; Torunn Liljegren; [2011-09-21]
    Nyckelord :Lexikal organisation; syntagmatisk-padigmatiska skiftet; Kent-Rosanofflistan; flerspråkighet; arabiska; lexical organization; syntagmatic-pardigmatic shift; Kent-Rosanoff word association test; bilingualism; arabic;

    Sammanfattning : The aim of this study was to examine bilingual childrens lexical organization and to investigate weather bilingual children had undergone the syntagmatic-paradigmatic shift in grade four. Thirty children from multi-ethnic areas were tested with Kent-Rosanoff word association test in both Swedish and Arabic. LÄS MER