Sökning: "Tosca Structure"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tosca Structure.

 1. 1. Feasibility Study of Wind Turbine Blades Constructed in 1300 MPa Fossil-Free Steel : Finite Element weight optimization with respect to structural integrity by Abaqus and Tosca Structure

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Peter van der Brug; Sina Urban; [2022]
  Nyckelord :Abaqus; Tosca Structure; Wind Turbine Blade; Weight Optimization; High-Strength Steel; Fossil-Free; SSAB; Strenx 1300; DTU 10MW-RWT;

  Sammanfattning : This study aims to perform a feasibility study on the DTU 10MW-RWT wind turbine blades constructed in the fossil-free high-strength steel 1300 MPa from SSAB. The acceptance criteria, on which the study is based, are taken from the DTU composite wind turbine model. A maximum weight of 41 000kg and a maximum tip displacement of 12.5 m are chosen. LÄS MER

 2. 2. Topologioptimering av skruvförband

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Sarah Bernebrant; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mjukvaruutvecklingen inom strukturoptimering har de senaste decennierna varit under ständig utveckling och förbättring. Fördelarna med lättare och mer hållbara strukturer ökar efterfrågan på bra metoder och verktyg för simulering och analys i konstruktionsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Topologioptimering för jämn lastfördelning i skruvförband

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Elsa Skuncke; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vanligtvis ställs topologioptimeringsproblem upp så att en strukturs komplians minimeras under bivillkor på volymen som den får uppta. I skruvförband med flera ingående skruvar innebär detta ofta att lasten fördelas ojämnt mellan skruvarna och att förbandet med det optimerade fästet ändå går sönder. LÄS MER