Sökning: "Total Quality Management"

Visar resultat 21 - 25 av 490 uppsatser innehållade orden Total Quality Management.

 1. 21. Studie av glaciärer i Sarek nationalpark under 60 år med flygbilder som underlag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Albin Bjärhall; [2020]
  Nyckelord :glaciärer; avsmältning; klimatförändring; flygbilder; ortofoton; 3D-modellering;

  Sammanfattning : De senaste årens ökade debatt kring pågående klimatförändringar har lett till att allt mer uppmärksamhet har riktats mot världens glaciärer och hur de påverkas av vår övergång mot ett varmare klimat. I denna studie används ortofoton samt en höjdmodell genererade av Lantmäteriets flygbilder från 1960-talet och framåt som grund för att undersöka hur ett urval av glaciärer i Sarek nationalpark har förändrats med hänsyn till area och volym under de senaste 60 åren. LÄS MER

 2. 22. Kvalitetsskillnader i talltimmerleveranser till Bollsta sågverk fördelat på region, årstid, ursprung och diameter

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Carl Ivarsson; Jonas Muhr; [2020]
  Nyckelord :virkesmätning; kvalitetssortering; Pinus sylvestris;

  Sammanfattning : The study compared quality distribution in deliveries of pine sawlogs to SCA's sawmill Bollsta in 2019. The purpose was to investigate whether there were any differences depending on region, origin, season for harvesting and diameter and to create a picture of how the current quality classification meets the sawmill's own sorting. LÄS MER

 3. 23. Development of a Profile Sample Cutter

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maryam Tarik Hamad; [2020]
  Nyckelord :Blade geometry; vertical constraint; paper properties; paper slitting; Knivbladsgeometri; vertikal begränsning; pappersegenskaper; pappersskärning;

  Sammanfattning : The pulp- and paper industry is a key industry globally and stands for a production of 600 million tonnes pulp and paper worldwide with a total revenue of 400 billion dollars. Due to high quality requirements on paper, it is important to use instruments that control that the produced paper fulfill the promised requirements. LÄS MER

 4. 24. Hur kan det systematiska kvalitetsarbetet förbättras? : En fallstudie av barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete i en kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Lis Ryberg; [2020]
  Nyckelord :bottom-up; commited leadership; long-term view; participation; school; school law; systematic quality work; topdown; total quality management TQM ; bottom-up; delaktighet; engagerat ledarskap; långsiktighet; offensiv kvalitetsutveckling; skollag; skolväsendet; systematiskt kvalitetsarbete; top-down;

  Sammanfattning : A case study has been conducted in a municipal child and educationadministration. The aim was to develop a management system for thesystematic quality work at an overall level and identify what isimportant to think about to make the system work in theorganization. LÄS MER

 5. 25. Indoor air quality, thermal comfort and damages assessment of four buildings in Athens

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Orfeas Stouras; [2020]
  Nyckelord :s: Indoor air quality; Thermal comfort; Building damages; Questionnaire; Inspection; Sick building syndrome; Mechanical ventilation; Air distribution system;

  Sammanfattning : Nowadays individuals spend more than 85% of their total time in indoor environments, mainly at home and work. Thereby, the quality of the indoor environment plays a substantial role in human health and wellness. LÄS MER