Sökning: "Total War"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Total War.

 1. 1. En säker dricksvattenförsörjning : Vad krävs för att skapa en robust verksamhet?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannah Room; [2021]
  Nyckelord :risk management; preparedness; civil defence; total defence; drinking water; critical infrastructure; krishantering; beredskap; civilförsvaret; totalförsvaret; dricksvattenförsörjning; kritisk infrastruktur;

  Sammanfattning : Vatten är en av de viktigaste tillgångarna vi har och är en förutsättning för att samhället ska kunna fungera. Det moderna samhället lämnar oss sårbara på flera nivåer där dricksvattenproduktionen hotas av åtskilliga typer av risker såsom vattenbrist, klimatförändringar och krig. LÄS MER

 2. 2. Framing the Syrian Civil War : Stories of individuals from the Syrian diaspora on their view on the civil war

  Kandidat-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :David Karlsson; Liiban Guyo; [2021]
  Nyckelord :Framing; framing analysis; Syria; Syrian Civil War; Syrian diaspora; Gestaltning; gestaltningsanalys; Syrien; Syriska inbördeskriget; syrisk diaspora;

  Sammanfattning : The Syrian Civil War has displaced millions of Syria’s inhabitants both around the region and throughout the world. These individuals carry different experiences, views, and perceptions regarding what they have left and their views on the conflict. LÄS MER

 3. 3. Inclusionary housing in Copenhagen : An analysis on tenure type mix and socio-economic segregation

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sjors Cornelis Kaasjager; [2021]
  Nyckelord :inclusionary housing IH ; housing policy; social mix; tenure type mix; socio‐economic segregation;

  Sammanfattning : Since the foundation of the Nordic welfare state, architecture and urban planning have been central elements in the creation of post‐war, modern welfare cities. Ideals of healthy, socially conscious and productive capitalist futures have been articulated through housing design, planning strategies and infrastructure projects. LÄS MER

 4. 4. Monsterinvasion i konsumtionsamerika : En analys av samhällskritik i Gremlins

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Daniel Ekholm; [2021]
  Nyckelord :Gremlins; Gremlins 2: The New Batch; social criticism; consumption; capitalism; racism; ideology criticism; monsters; Reagan; reception; horror films;

  Sammanfattning : This thesis explores the social criticism expressed in the two films Gremlins (Joe Dante, USA,1984) and Gremlins 2: The New Batch (Joe Dante, USA, 1990) and how the films criticizeUS-consumer culture in the Reagan Era, addressing the wide-spread economic problems.To find an answer I have asked the following questions; in what way do the Gremlins filmsexpress social criticism, what are the threats and what functions do they have and has socialcriticism developed between the films and if so how? My hypothesis is that through anallegorical story, Dante attacks the capitalist society, and he does so by letting gremlins,monsters that previously attacked the machines of the allied forces during World War II,destroy the safe society that the Reagan advocated. LÄS MER

 5. 5. Avskräckning i svensk säkerhetsstrategi : En renässans för totalförsvaret

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Karl Banelind; [2021]
  Nyckelord :säkerhetsstrategi; avskräckning; utökad avskräckning; totalförsvar; civilförsvar;

  Sammanfattning : This study investigates the contemporary Swedish deterrence strategy through a qualitative text analysis. Since the 1950s and onwards Sweden has adopted deterrence strategy in different size and shape, adapted to the different challenges of its respective time, as part of its defense and security policy. LÄS MER