Sökning: "Totalitarism"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Totalitarism.

 1. 1. Newspeak – det totalitära språket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Martin Wettmark; [2021-09-09]
  Nyckelord :Totalitarism; George Orwell; 1984; Victor Klemperer; LTI; Totalitärt språk;

  Sammanfattning : After the Second World War, several books came out about the life in dictatorships. In 1947, Nazi survivor Victor Klemperer published LTI, Lingua Tertii Imperii, about the particular language used in The Third Reich. LÄS MER

 2. 2. Liberalismens fiender : En historiografisk studie om begreppen totalitarism och politisk religion

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Andrée Lundin Varg; [2021]
  Nyckelord :Totalitarianism; political religion; fascism; communism; ideology; historiography; conceptual history;

  Sammanfattning : Today it is common to describe fascism and communism as totalitarian and/or political religions. Conceptual history, often associated with the German historian Reinhart Koselleck, is together with the historiographical perspective, defining for this study. LÄS MER

 3. 3. Astrid och Totalitarismen : En tolkning av hur det osynliga historiebruket i Astrid Lindgrens barnböcker kan användas i historieundervisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mattis Öhrman; [2021]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; skönlitteratur; historiebruk; LGY11; undervisning; totalitarism; totalitarianism; andra världskriget; Stalin;

  Sammanfattning : I denna studie har ett spårande och tolkande i utvalda böcker av Astrid Lindgren skett med hjälp av historiebruk. Syftet var att ta reda på hur och om dessa tolkningar av historiebruket kan användas i historieundervisningen. Studien riktar sig mot historieämnet på gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. Europas delade förflutna: En historiedidaktisk undersökning rörande den kommunistiska brottshistoriens plats i den europeiska historiekulturen med utgångspunkt i Pragdeklarationen 2008

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Algot Thorin; [2019]
  Nyckelord :historia; historiebruk; historiekultur; historiemedvetande; historiedidaktik; kommunism; nazism; totalitarism; Europa; västeuropa; östeuropa; Europeiska Unionen; EU; Pragdeklarationen; Europaparlamentet; 1900-tal; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sverige - en militant demokrati? - En rättshistorisk och komparativ analys av styrkor och svagheter i den svenska demokratin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Max Alkestrand; [2018]
  Nyckelord :statsrätt; rättshistoria; legal history; demokrati; militant demokrati; partiförbud; Sverige; Tyskland; komparativ rätt; comparative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar frågor gällande demokratin och dess inbyggda svagheter, vad som kan göras för att beskydda den och hur det samspelar med de grundläggande rättigheterna. Begrepp såsom totalitarism och militant demokrati gås igenom och används för att undersöka vilken karaktär den svenska demokratin har haft under det gångna seklet. LÄS MER