Sökning: "Tourism brochures"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Tourism brochures.

 1. 1. Världsarvens konsumtion och attraktion : En undersökning av förmedling och mottagande av tre världsarvsstäder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emmelie Brun; [2019]
  Nyckelord :World heritage sites; mediation; tourism; mass tourism; Visby; Dubrovnik; Toruń.; Världsarv; förmedling; turism; massturism; Visby; Dubrovnik; Toruń.;

  Sammanfattning : In this thesis I examine three cities that have been nominated as world heritage sites by UNESCO, and how these cities are understood and mediated by visitors. One of the research questions was also to see how these places has been affected by the nomination. I have visited Visby, Dubrovnik and Toruń to do this research. LÄS MER

 2. 2. The Distorted Communication of a City

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Mattias Hallén; [2018]
  Nyckelord :Place branding; city branding; value construction; value destruction; entrepreneurialism; discursive closure; justification logics; strategic communication; post-industrial city; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study argues that there is a problem in previous literature regarding theunderstanding of value in city brand communication. Value construction has been overemphasized, at the expenses of value destruction, which is problematic because there is a mutual relationship between value construction and destruction. LÄS MER

 3. 3. Resekatalogens historia : En kvalitativ undersökning om hur svenska researrangörer jobbat med målgrupper och hur de framställt manligt och kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Olovsson Helena; Öman Sebastian; [2017]
  Nyckelord :Charter; Gender; Target groups; Tourism brochures; Charter; Genus; Målgrupper; Resekataloger;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to conduct a historical survey of two swedish tour operators and how they arrange a charter destination for different target groups. The purpose is also to review the material from a gender perspective, starting in the 1950s up until today. LÄS MER

 4. 4. Kulturarv i marknadsföring : En fallstudie av Kosta Glasbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Birger Lindholm; [2016]
  Nyckelord :Kosta; Kosta Boda; Glasbruk; Marknadsföring; Kulturarv;

  Sammanfattning : In this case study I investigate the marketing material published in 2015 by Kosta Glasswork. The aim of this study was to see if and how history and heritage was used for marketing purpose in the cultural economy. I first researched the history of the Glasswork to get a contextual introduction to the place and company. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighetsanpassning av världsarvsmärkta hälsingegårdar : Dilemmat mellan bevarandekrav och krav på tillgänglighet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Ida Svenshammar; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie undersöker möjligheter till tillgänglighetsanpassning av hälsingegårdar. Problematiken ligger i att hälsingegårdarna är kulturhistoriskt värdefulla och därför har strikta bevarandekrav. En hälsingegård är egentligen ett samlingsnamn för en stor mängd byggnader. LÄS MER