Sökning: "Tourism marketing organizations"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Tourism marketing organizations.

 1. 1. Organisering av turism på destinationerna Dalarö och Utö : En studie om turismaktörerna på Dalarö och Utö samt jämförelse med Gamla Stan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sanna Hasanagic; Pronpimol Khumkhong; [2019]
  Nyckelord :Destination development; organization; marketing; tourism organisation; Destinationsutveckling; organisering; marknadsföring; turismaktör;

  Sammanfattning : Purpose: The study is based on analyzing how different organizations organize and market tourism in the Haninge archipelago. The study compares the organizations on Utö and Dalarö with a tourism organization in Gamla Stan, to see if there are any similarities and differences in the strategic planning process. LÄS MER

 2. 2. Museums’ Responses to Tourism Sessonality : A Case Study in Umeå, Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Sihan Wang; [2019]
  Nyckelord :tourism seasonality; museum; institutional analysis;

  Sammanfattning : In the tourism literature, seasonality issues are widely existing in almost every destination and well documented particularly in some case located where it is peripheral, and cold-weather. Hotels and entrepreneurs attracted most attention due to the negative effects of seasonality on their business. LÄS MER

 3. 3. Visit Swedens marknadsstrategier : En kandidatuppsats om Visit Swedens val av internationella marknader jämfört med de regionala DMO:s prioriteringar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Adam Patko; Muhinde Issa; Belinda Geralf; [2019]
  Nyckelord :International markets; target groups; market segments; regional DMO:s; Visit Sweden´s Marketing; Internationella marknader; marknadssegment; regionala DMO:s; Visit Swedens marknadsföring;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att förstå vad det finns för olika prioriteringar bland Visit Sweden och de regionala DMO:s när det kommer till en inriktning av den inkommande internationella turismen till Sverige. Vidare är vårt delsyfte att ta reda på hur samarbetet mellan Visit Sweden och de regionala destination managementorganisationer, s. LÄS MER

 4. 4. Turistorganisationernas arbete med den kinesiska marknaden i Sverige : En studie om den kinesiska marknaden i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Arnell; Matilda Andersson; [2018]
  Nyckelord :Turism; Kinesiska marknaden; Marknadsföring; Destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Turism är ett fenomen som existerar i hela världen och som förändras och utvecklas kontinuerlig, en marknad som har växt snabbast i hela världen de senaste åren är den kinesiska marknaden. Förutsättningar för att turism ska uppstå på en destination grundas bland annat på att det finns en sevärdhet som är attraktiv. LÄS MER

 5. 5. Malmö är som frukost - full av möjligheter och förväntan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jessica Göransson; Marielle Johannesson; [2018]
  Nyckelord :City Branding; Cosmopolitanism; Place Marketing; Social Media;

  Sammanfattning : Studien har som avsikt att undersöka hur Malmö Turism arbetar med kommunikationen av Malmös varumärke samt hur varumärket konstrueras i organisationens digitala innehåll. Som ett första steg utfördes en kvalitativ intervju med Malmö Turism som i kombination med ett internt strategidokument analyserades. LÄS MER