Sökning: "Tourism"

Visar resultat 1 - 5 av 1328 uppsatser innehållade ordet Tourism.

 1. 1. Turistnäringens anpassning till vattenbristen på Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Karolina Hansson Rosta; [2019]
  Nyckelord :Turism; Vattenbrist; Vattenförvaltning; Öland;

  Sammanfattning : Vatten är en begränsad resurs och tillgången påverkas av klimatförändringar och ökad vattenanvändning. Tidvis råder vattenbrist i Sverige och under åren från 2016 har situationen varit ansträngd i delar av landet. Turistnäringen är beroende av vatten och påverkar tillgången. LÄS MER

 2. 2. Målkonflikter i fjällen - en fallstudie om besöksnäringens tillväxt i Abisko

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Ella Wahlbeck; [2019]
  Nyckelord :Critical geopolitics; kritisk geopolitik; tourism; turism; tourism sector; besöksnäring; Abisko; Kiruna; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the tourism development in Abisko, Kiruna, highlighting the conflicting strategies and land-use conflicts. Abisko is used as an example of how tourism development is not only about attracting more visitors to the destination, it’s also about developing the services that the visitors, local population and companies need and, in that way, create opportunities for growth. LÄS MER

 3. 3. Activate “today“ in ancient city of Dali

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mai Torii; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Activate “today” in ancient city of Dali The old city district of Dali is one of the famous tourist’s destination in Yunnan, China. More than 40 million tourists visit Dali every year to see this “ancient city.” The city continuously develops tourists facilities and its old cityscape. LÄS MER

 4. 4. Ready or not, here they come! : En deduktiv studie om utbytesstudenternas betydelse för destinationen Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Arvidsson; Amanda Gran; Matilda Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Exchange students; ERASMUS; Economy; Culture; Marketing; Kalmar; Utbytesstudenter; ERASMUS; Ekonomi; Kultur; Marknadsföring; Kalmar;

  Sammanfattning : Utbytesstudenter har i tidigare studier identifierats som ett betydelsefullt segment inom ungdomsturismen, däremot har många destinationer inte tagit tillvara på de fördelar denna grupp för med sig. Denna studie undersökte vilka fördelar Kalmars utbytesstudenter förde med sig till staden. LÄS MER

 5. 5. Kärlek till anime - en tillräcklig reseorsak? : En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Anime tourism; anime; manga; travel motivations; landscapes; identity; destination marketing; Anime-turism; anime; manga; resemotiv; landskap; identitet; destinationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kärlek till anime – en tillräcklig reseorsak? En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer Författare: Linda Smedberg Handledare: Jasmina Beharic Examinator: Hans Wessblad Ämne: Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) 15 HP, HT 18 Datum: 14/1–2019   Syfte och forskningsfråga Syftet med denna uppsats är att ge en förståelse till vilka resemotiv anime-fans har för att besöka en anime-destination. Uppsatsen förklarar vilka dessa resemotiv är. LÄS MER