Sökning: "Tourism"

Visar resultat 1 - 5 av 1721 uppsatser innehållade ordet Tourism.

 1. 1. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Within the government initiative for Sustainable nature and ecotourism in rural areas, a number of projects were implemented which included Visit Sweden's marketing campaign The 72 Hour Cabin. The campaign took place in 2017 on an placeless island that was chosen based on the fact that it was located privately. LÄS MER

 2. 2. Resilience and vulnerability in the tourism industry during a pandemic. A comparative study between Finland and Sweden on different geographical scales

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Skutnabba; [2021-09-14]
  Nyckelord :Covid-19; tourism; resilience; vulnerability; crisis management;

  Sammanfattning : In 2020 the Covid-19 virus spread rapidly and became a global pandemic. This had a severeimpact on the tourism industry since travel was halted due to restrictions imposed to stop thepandemic. This makes it an essential geographical problem since tourism is about the movementof people in different environments. LÄS MER

 3. 3. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

  Sammanfattning : Blue community gardens started out in Denmark ten years ago, as associations that cultivatemussels, oysters and algae. In Sweden the phenomenon is still relatively unknown. LÄS MER

 4. 4. FROM STATUS TO STIGMA: THE DISCURSIVE JOURNEY OF LEISURE TRAVEL DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Nordh; Olof Hedin; Christian Sahlgren; [2021-07-02]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Leisure Travel; COVID-19 Pandemic; Stigma; Polarization;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighetsanordningar - En jämförelse mellan Tivedens nationalpark och Varbergaskogens naturreservat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sofia Post; [2021-06-21]
  Nyckelord :sustainable tourism; national park zonation visitors; recreation; forest; climate; hållbar turism; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER