Sökning: "Tova Fibel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tova Fibel.

  1. 1. Flyktingkris, flyktingkaos eller flyktingström? : En ideationell textanalys av pressens rapportering kring flyktingkrisen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Tova Fibel; [2015]
    Nyckelord :SFG; transitivitetsanalys; nominalsammansättning; flykting; flyktingkris;

    Sammanfattning : Undersökningen är en ideationell textanalys av åtta artiklar ur två specialbilagor som kretsar kring flyktingkrisen. Bilagorna släpptes precis efter att en bild på en drunknad flyktingpojke publicerats i media och kom från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. LÄS MER