Sökning: "Tova Heiniemi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tova Heiniemi.

  1. 1. Relationen- en väg till sammanhang? : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelse av känsla av sammanhang

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Tova Heiniemi; Sirje Karjel; [2008]
    Nyckelord :Miljöterapi; ungdomar; KASAM; relation; Mat; aktiviteter; utveckling; sammanhag;

    Sammanfattning : ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för beteende-, Social- och rättsvetenskap Socialt arbete C-uppsats 41-60 p Sammanfattning Relationen - en väg till sammanhang? En kvalitativ studie om ungdomars upplevelse av känsla av sammanhang. 32 sidor. LÄS MER