Sökning: "Tove Åhrman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tove Åhrman.

 1. 1. När på slaget ska vi musicera? : En uppsats om ensemblers olika tajming i förhållande till dirigentens slag samt vilka faktorer som påverkar detta.

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Tove Åhrman; [2019]
  Nyckelord :dirigering; tajming; timing; slagkärna; konsertmästare; kördirigering; orkesterdirigering; kyrkomusik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bachs triosonat i d-moll BWV 527 : spelpraxis, analys och instudering

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Tove Åhrman; [2016]
  Nyckelord :trio-sonata; d-minor; ornament; baroque; Bach; triosonat; BWV 527; Bach; d-moll; spelpraxis; barocken; registreringspraxis; ornamentik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER