Sökning: "Tove Bergström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Tove Bergström.

 1. 1. Marknadsanalys för Insplorions luftkvalitetssensor

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Tove Arrelid; Jonathan Bergström; Elin Forsberg; Harald Konsberg; Johan Sjöberg; Sandra Svenske-Kristensen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Empowerment inom telekombolagens kundservice : Ett ledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tove Bergström; Tove Hansson; [2015]
  Nyckelord :Beslutsfattande; empowerment; kundservice; ledarskap;

  Sammanfattning : Telekombranschen är den bransch som har visat sig ha lägst kundnöjdhet enligt undersökningar som årligen genomförs bland konsumenterna. Missnöjet från kunderna är ett av de områden som medarbetarna i kundservicen dagligen får hantera, vilket ställer stora krav på medarbetarna gällande kunskap och möjlighet till beslutsfattande. LÄS MER

 3. 3. Letter of Intent : Rättsverkningar och användningen i praktiken

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Isabelle Hallin; Tove Bergström; [2014]
  Nyckelord :letter of intent;

  Sammanfattning : I denna uppsats är huvudsyftet att analysera när förhandlingsinstrumentet Letter of Intent kan få rättsverkningar. Genom analysen framkommer det att dokument i sig inte är juridiskt bindande, eftersom att det inte uppfyller rekvisiten som krävs för att en rättslig handling ska föreligga. LÄS MER

 4. 4. Motivation for eating roughage in sows : as an indiction of hunger

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Tove Bergström; [2011]
  Nyckelord :Sow; silage; behaviour; motivation;

  Sammanfattning : Today’s feeding methods can determine the domestic pig’s abilities to fulfill basic behavioral needs, such as foraging, and the way in which pigs are feed is an important aspect. Feed does not only provide the energy and nutrients critical for survival, but feeding is also associated with a number of other factors contributing to well-being and reproduction. LÄS MER

 5. 5. Utfodring av hästar i tropiska klimat : möjlighet att använda regionala fodermedel i Tamil Nadu, Indien.

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Tove Bergström; Christina Johansson; [2009]
  Nyckelord :hästar; utfodring; Indien; tropiskt klimat; Tamil Nadu;

  Sammanfattning : This study consists of a literature study and a survey in Tamil Nadu, India. The aim of the study was to get an understanding of horse feeding in tropical climates and what kind of feeding related problems that could occur because of the fodder. LÄS MER