Sökning: "Tove Carlen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Carlen.

  1. 1. Halvvägs igenom Vision 2020 : en kvantitativ studie av kvinnlig egenmakt i Rwanda

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Frida Simfors; Tove Carlén; [2014]
    Nyckelord :Rwanda; kvinnlig egenmakt; Vision 2020; utbildning;

    Sammanfattning : För att åstadkomma ett effektivt utvecklingsarbete är det av yttersta vikt att undersöka vilka faktorer som leder till stärkt kvinnlig egenmakt. Med hjälp av ekonometrisk analys jämför denna uppsats kvinnlig egenmakt i Rwanda år 2000 respektive 2010. LÄS MER