Sökning: "Tove Dahlberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Tove Dahlberg.

 1. 1. Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Dahlberg; [2021-04-14]
  Nyckelord :minimilöner; EU; LO; TCO; Saco; institutionell teori; nyinstitutionell teori; institutionella tryck; strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. LÄS MER

 2. 2. Positiv framtidstro och hållbar miljöutveckling : En kvalitativ studie om balanserat arbete med hållbar miljöutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelina Dahlberg; Tove Ek; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Ekologisk hållbarhet; Hållbar miljöutveckling; Balanserat arbete; Positiv framtidstro;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett pragmatiskt perspektiv granska hur en miljöcertifierad förskola arbetar balanserat med hållbar miljöutveckling och barns positiva framtidstro. Utifrån syftet utgår studien ifrån tre frågeställningar vilka berör hur arbetet med hållbar miljöutveckling bedrivs på en miljöcertifierad förskola, eventuella utmaningar med arbetet och hur arbetet påverkar barn. LÄS MER

 3. 3. Genrepedagogikens användbarhet i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tove Dahlberg; Eva Larsson; [2020]
  Nyckelord :cirkelmodell; flerspråkiga elever; genre; genrepedagogik; styrdokument; svenska i lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är i första hand att besvara frågeställningen ” Vad säger forskning om genrepedagogikens användbarhet i klassrummet?”. Dessutom vill vi bidra till en ökad kunskap om genrepedagogiken och dess strukturerande arbetsmodell i de lägre årskurserna. LÄS MER

 4. 4. Kvinnorepresentation i kommunala bolagsstyrelser : En kvalitativ analys som undersöker kvinnors underrepresentation i två kommunala bolagsstyrelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Kommunala bolagsstyrelser; kvinnorepresentation; nomineringsprocess; politiska partier;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka orsaker till kvinnors underrepresentation i kommunala bolagsstyrelser. Detta kommer att undersökas genom att analysera nomineringsprocessen för tre politiska partier samt deras åsikter gällande kvinnorepresentation i kommunala bolagsstyrelser i Umeå. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på målspråksanvändning i klassrummet : Om förutsättningar och strategier hos fem lärare i Sverige och Spanien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Tove Dahlberg; [2013]
  Nyckelord :språkundervisning; moderna språk; målspråk; spanskundervisning i Sverige; engelskundervisning i Spanien; kvalitativ intervju; enseñanza de lenguas extranjeras; lengua meta;

  Sammanfattning : El objetivo de este estudio es conocer las experiencias de la enseñanza de lenguas extranjeras de cinco profesores, tres españolas y dos suecos, quienes trabajan en sus respectivos países. Las preguntas de la investigación tienen que ver con las condiciones de la enseñanza de las lenguas extranjeras, las estrategias y los pensamientos que tienen los profesores sobre su propio uso de lengua meta en clase, lo que dicen los profesores del estudio, qué hacen para dar la oportunidad a sus alumnos, escuchar y hablar la lengua meta en clase. LÄS MER