Sökning: "Tove Hermansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tove Hermansson.

 1. 1. Ansvar och frihet : en undersökning av att förvalta upphovsrätt och varumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Johan Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Upphovsrätt; Varumärke; Franchise; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Trademark; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Responsibility and freedom : a study in managing copyright and trademark Avsikten med uppsatsen har varit att undersöka sambandet mellan författare och varumärke. Utifrån Moomin Characters Oy och Saltkråkan AB, vilka förvaltar Tove Janssons respektive Astrid Lindgrens rättigheter, har arbetet identifierat verksamheternas varumärken och mål. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskor verksamma inom den somatiska sjukvårdens upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Hermansson; Tove Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Mental illness; general nurse; general hospital; perception; attitudes; sykisk sjukdom; somatiska sjuksköterskor; somatiska sjukhus; erfarenheter; attityder;

  Sammanfattning : Syfte: Var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom inom den somatiska sjukvården.Design: Studien genomfördes som en litteraturstudie.Metod: Litteratur som publicerats mellan 2003-2013 söktes i databaser PubMed CINAHL, PsykInfo, PsykArticles och ERIC. LÄS MER