Sökning: "Tove Hessmark Pehrsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Hessmark Pehrsson.

  1. 1. Att höra utan ansträngning : ljudutjämningssystem i praktiken

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

    Författare :Tove Hessmark Pehrsson; Cornelia Levin Tolvhed; [2021]
    Nyckelord :förändringsarbete; implementering; inkludering; ljudmiljö; ljudutjämningssystem;

    Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Levin Tolvhed, Cornelia och Hessmark Pehrsson, Tove (2021). Att höra utan ansträngning – ljudutjämningssystem i praktiken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER