Sökning: "Tove Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Tove Jansson.

 1. 1. Slutet är nära! : Hållbarhet, klimatångest och hotet om undergång i skönlitteratur och läromedel för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johan Weilander; Emil Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :sustainability; climate anxiety; eco-criticism; education on sustainability; theme-based education; Swedish language education; Tove Jansson; Mats Strandberg; fiction; children s literature; text books; apocalypse; hållbarhet; klimatångest; ekokritik; hållbarhetsundervisning; tematisk svenskundervisning; Tove Jansson; Mats Strandberg; skönlitteratur; läromedel; undergång;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i en ökning av så kallad klimatångest bland barn, är denna studies syfte är att undersöka och analysera ekologiska frågeställningar inom barnlitteratur och läromedel för mellanstadieelever för att se hur försöken att skapa ekologiskt medvetna medborgare görs, hur ansvaret mellan barn och vuxna behandlas, hur det hållbara samspelet mellan natur och mänsklighet problematiseras och hur hotet om undergång skildras och hanteras. Analysen genomförs med hjälp av en kvalitativ textanalys av de skönlitterära verken Kometen kommer av Tove Jansson och Slutet av Mats Strandberg, samt av fyra läromedel i SO- och NO-ämnen ur serien Utkik. LÄS MER

 2. 2. Metafiktion i gymnasiets svenskundervisning : Är metafiktion ett lämpligt begrepp att lära ut i gymnasieskolans svenskundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Albin Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Litteraturundervisning; Metafiktion; Sent i November; Svenskämnet; Tove Jansson.;

  Sammanfattning : Studien består av en jämförelse av två simulerade läsningar och resulterande analyser av boken Sent i November. En med metafiktionellt perspektiv och en utan. Utifrån resultatet av dessa diskuteras begreppet metafiktions lämplighet i gymnasieskolans svenskundervisning i förhållande till dess läroplan. LÄS MER

 3. 3. Mötet med förfadern : En tematisk och komparativ analys av Tove Janssons Trollvinter och Sent i november

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lina Heinold Johansson; [2018]
  Nyckelord :förfadern; tematisk analys; Tove Jansson; fantiserande; lekande; det kusliga; komparativ metod; Sigmund Freud;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att lyfta fram förfadern i Tove Janssons böcker Trollvinter (1957) och Sent i november (1970) via en i första hand tematisk och i andra hand komparativ analys. Via närläsning av texterna undersöks de utmärkande dragen för Mumintrollets respektive Onkelskruttets sökande efter och möte med förfadern samt den betydelse som förfadern har för dessa två romanfigurer. LÄS MER

 4. 4. Ansvar och frihet : en undersökning av att förvalta upphovsrätt och varumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Johan Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Upphovsrätt; Varumärke; Franchise; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Trademark; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Responsibility and freedom : a study in managing copyright and trademark Avsikten med uppsatsen har varit att undersöka sambandet mellan författare och varumärke. Utifrån Moomin Characters Oy och Saltkråkan AB, vilka förvaltar Tove Janssons respektive Astrid Lindgrens rättigheter, har arbetet identifierat verksamheternas varumärken och mål. LÄS MER

 5. 5. "Det kan ju inte vara precis detsamma med en flicka" : Mumindalen ur ett queerperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Madelene Wallinder; [2018]
  Nyckelord :Tove Jansson; Mumin; Mumintrollet; queer;

  Sammanfattning : The essay examines the presence of queer desires and characters in Tove Jansson's books about the Moomins, mainly with a focus on: Finn Family Moomintroll (Trollkarlens hatt, 1948), Moominsummer Madness (Farlig midsommar, 1954) and Tales from Moominvalley (Det osynliga barnet, 1962). These three books are examined one by one and in chronological order, so as to be able to find whether the presence and character of queer representation changes over time. LÄS MER