Sökning: "Tove Julén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tove Julén.

 1. 1. Att närma sig julen med tv En studie av SVT:s julkalenders betydelse för tittarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Tove Thunell; [2015-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Våldsam förälder - lämplig förälder?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Julén; [2012]
  Nyckelord :familjerätt; fiscal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en studie med huvudsyfte att undersöka vilken betydelse domstolen fäster vid våld inom familjen vid bedömning av umgänge och vårdnad. Den försöker även finna svar på om och i så fall i vilken utsträckning det görs skillnad mellan fäder och mödrar som förövare. LÄS MER