Sökning: "Tove Kram"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Kram.

  1. 1. Bara lite till - Arbetstidens inflytande på omvårdnad

    Kandidat-uppsats,

    Författare :André Breimark; Tove Kram; [2019-08-01]
    Nyckelord :arbetstid; patientsäkerhet; omvårdnadskvalitet; sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den utbredda sjuksköterskebristen i Sverige och många andra länder kräver åtgärder av arbetsgivare och arbetstagare för att fylla behovet av vårdpersonal. Ofta resulterar detta i övertidstimmar när personalen inte räcker till. LÄS MER