Sökning: "Tove Kristiansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tove Kristiansson.

 1. 1. Internprissättning inom offentlig verksamhet : En studie om Konsult och Service i Västerås stad

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Mikaela Dahlin; Tove Kristiansson; [2009]
  Nyckelord :Transfer pricing; internal market and internal pricing; Internprissättning; intern marknad och internpris;

  Sammanfattning : Titel: Internprissättning inom offentlig verksamhet - En studie om Konsult och Service i Västerås stadProblem: Konsult och Service är en serviceförvaltning som tillhandahåller stödtjänster till kommunens förvaltningar. I dagsläget genomför de en förändring av sitt interna IT-pris. LÄS MER

 2. 2. Från utbildning till arbetsmarknad – Vilka krav ställer arbetsmarknaden på ekonomer i Västerås?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Tove Kristiansson; Sara Högberg; [2008]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; Arbetsmarknadens krav; Bolognaprocessen; Ekonomiutbildning; Ekonom; Nyutexaminerad ekonom;

  Sammanfattning : Problem:Författarna anser att ekonomistudenterna bör få kännedom om vilka krav som kommer att ställas på dem efter avslutade studier. De bör även få kännedom om Bolognaprocessens inverkan på utbildningsstrukturen och om det kommer att förändra arbetsmarknadens krav på ekonomer. LÄS MER

 3. 3. Den unga kvinnans paradox : tjejmagasinens kvinnoframställning, ett nödvändigt ont

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sarah Kristiansson; Agneta Levin; Tove Norrman; [2002]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en klarare bild över unga kvinnors motiv till användandet av tjejmagasin som Cosmopolitan, Hennes, Silikon och VeckoRevyn. Vi har också för avsikt att ta reda på vilka funderingar unga kvinnor har runt hur kvinnor framställs i dessa magasin. LÄS MER