Sökning: "Tove Kronqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Kronqvist.

  1. 1. Utegym i staden : attraktiva för alla

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Tove Kronqvist; [2013]
    Nyckelord :utegym; staden; trygghet; säkerhet; tillgänglighet; trivsel;

    Sammanfattning : Allt fler är överviktiga i Sverige idag och det bara ökar. Övervikt kan leda till många livshotande sjukdomar. Många har blivit allt mer stillasittande och varannan bilresa är kortare än fem kilometer. Att träna ute får människan att känna sig piggare, lugnare och mindre stressad. LÄS MER