Sökning: "Tove Lindeberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Lindeberg.

  1. 1. Slappa leder? : En studie om tävlingsgymnasters ”generella ledlaxitet” och upplevda ländryggsbesvär

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Elina Bejarano; Tove Lindeberg; [2006]
    Nyckelord :gymnastik; ländryggsbesvär; rörlighet; tävlingsgymnaster;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet var att undersöka samband mellan hög ”generell ledlaxitet” och ländryggsbesvär hos flickor i olika åldrar inom tävlingsgymnastiken. 1. Har 9- och 12- åringar inom tävlingsgymnastiken en högre ”generell ledlaxitet” än övriga i samma ålder? 2. LÄS MER