Sökning: "Tove Linder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tove Linder.

 1. 1. Digitala vårdgivare i primärvården - Upplever patienter större tillgänglighet?)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Kevin Aslani; Tove Linder; [2021-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since 2016 digital healthcare has been a part of the Swedish primary healthcare market. Therefore the purpose of this study is to examine how digital healthcare has affected the patients experience of access to primary healthcare from 2015 until 2019.The data that was used is on the municipal level. LÄS MER

 2. 2. "Frågan är liten men nöden är stor” : En intervjustudie om frivilligorganisationers arbete med människohandelsoffer för sexuella ändamål

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Alice Linder Lindberg; Tove Molin; [2017]
  Nyckelord :prostitution; människohandel*; sexuella ändamål; migrant*; uppehållstillstånd; socialt arbete; organisation*; frivilligorganisationer.;

  Sammanfattning : This study examines how victims of trafficking, without residence, is handled by non-governmental organisations. The aim is to describe how much capacity non-governmental organisations have to give these victims the support they need. LÄS MER