Sökning: "Tove Mörtlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tove Mörtlund.

 1. 1. Den (o)politiska kvaliteten - En studie om vilka föreställningar om kvalitet som finns inbäddade i två skolhuvudmäns systematiska kvalitetsarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Mörtlund; [2017-03-27]
  Nyckelord :kvalitet; kvalitetsrörelsen; systematiskt kvalitetsarbete; skolpolitik; TQM; WPRanalys; policyanalys;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 1990-talet har kvalitetsbegreppet fått allt större utrymme i den svenskaskolpolitiken. Ett exempel på detta är skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete iskolväsendet. LÄS MER

 2. 2. Att förstå och vilja - men inte kunna.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Mörtlund; Jacob Tyren; [2012-09-18]
  Nyckelord :Implementation; Street-level Bureaucrats; Elementary School; Gender; Equality; Equal Opportunities; Promotion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER