Sökning: "Tove Mark"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Tove Mark.

 1. 1. Robust översvämningshantering under osäkerhet i framtida förtätning och klimatförändring - Ett förslag på beslutsanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Tove Rydén Sonesson; Hannah Rosenqvist; [2017]
  Nyckelord :Klimatförändringar; scenarier; förtätning; djup osäkerhet; robust beslutsfattande; beslutsanalys; MKA; TOPSIS; pluviala översvämningar; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The outcomes of flood management are uncertain since climate change and urban densification are expected to result in higher amounts of surface runoff, and both these changes are subject to uncertainty. When uncertainty is deep, there is a need for strategies to treat uncertainty, e.g. LÄS MER

 2. 2. Hur kan framtida underhållskostnader hanteras av bostadsrättsföreningar? : En dokumentstudie gällande räkenskapsår 2014

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jonathan Eismar; Tove Hellström; [2016]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; underhåll; avskrivning; underhållsfond; K2-regelverket;

  Sammanfattning : Den praktiska effekten av BFN:s införande av K-regelverk är att många bostadsrättföreningar förväntas ett redovisningsmässigt underskott, förutsättningsvis att inte medlemsavgifterna höjs för att kompensera de ökade avskrivningarna. Diskussionerna kring att bostadsrättsföreningarna inte får gå med förlust har fått omfattande utrymme i media, dock menar forskare att det istället är av större vikt att redogöra för bostadsrättsföreningarnas förmåga att möta löpande utgifter och dess behov av att avsätta medel för framtida underhåll. LÄS MER

 3. 3. Mötesplatser som verktyg för integration : en fallstudie gällande möten inom området Fisksätra-Saltsjöbaden

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Tove Mark; [2015]
  Nyckelord :meeting places integration residential segregation public space; mötesplats integration bostadssegregation fysisk miljö;

  Sammanfattning : Bostadssegregationen i Sverige har vuxit sig mer intensiv över åren och därmed hamnat högt upp på den politiska agendan. Många bostadsområden har idag en homogen social sammansättning i fråga socioekonomi, etnicitet och demografi. LÄS MER

 4. 4. Ansvar för avhjälpande vid överlåtelse av förorenade fastigheter - En analys av förhållandet mellan 10 kap. MB och civilrättsliga inslag samt dessa inslags betydelse som "omständigheterna i övrigt"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Skärblom; [2013]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Miljörätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ledstjärnan inom svensk miljörätt är att förebygga skador på människor och miljö i så stor utsträckning det är rimligt och möjligt. Utöver dessa preventiva regler finns även reparativa krav som aktualiseras först när en skada på miljön redan skett. LÄS MER

 5. 5. Marockansk Arkitektur, traditionell och modern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Tove Brunzell; Sanaa Duric; [2012]
  Nyckelord :moroccan architecture; casablanca; climate considerations; the medina; the traditional arabic house; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is about traditional and modern architecture in Casablanca, Morocco. Morocco is located in north-western Africa and Casablanca is the country's largest city with a population of 3.3 million (2011). Morocco has a long history with many different rulers which have left its mark on the country's architecture. LÄS MER