Sökning: "Tove Trelsmo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tove Trelsmo.

 1. 1. Serologi vid diagnostik av subkliniska smittbärare av Streptococcus equi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Tove Trelsmo; [2014]
  Nyckelord :kvarka; subkliniska smittbärare; serologi;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att undersöka om serologi, med hjälp av en iELISA kan användas som diagnostiskt hjälpmedel vid diagnostik av subkliniska smittbärare av S. equi. Genom upprepade provtagningar studerades det serologiska svaret efter en naturlig infektion med S. equi hos 93 hästar, från sex besättningar drabbade av kvarka. LÄS MER

 2. 2. Rabies – virusets smittvägar och hur spridning kan förhindras

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tove Trelsmo; [2011]
  Nyckelord :rabies; smittspridning; vaccination;

  Sammanfattning : Rabies sprids vanligen genom ett bett av ett infekterat djur men det förekommer även andra spridningsvägar. Två av dessa är genom inandning av rabiesvirus, det vill säga aerosol spridning och via organtransplantation då donatorn är infekterad med rabies. LÄS MER