Sökning: "Tove Wåhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Wåhlin.

  1. 1. Lutningens inverkan på fotens tryckkraft och rörelseomfång i nedre extremitet och ländrygg vid utförslöpning : En experimentell studie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

    Författare :Anton Fauli; Tove Wåhlin; [2020]
    Nyckelord :Lutning; rörelseomfång; skyrace; tryckkraft; utförslöpning;

    Sammanfattning : Bakgrund: En ökad trend i extremsporter har bidragit till konceptet skyrace. Utförslöpning har påvisat större belastning på höft-, fot- och knäled, vilket ökar risken för skador. Tidigare studier har granskat lutningar på maximum -12° men i skyrace förekommer lutningar på -30° till -40°. LÄS MER