Sökning: "Townhouse"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Townhouse.

 1. 1. Stengård eller trädgård?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Birk Andersson; [2020]
  Nyckelord :garden; garden owner; harden; category; target group; trädgård; trädgårdsägare; hårdgörande; kategori; målgrupp; Malmö; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The city of Malmö reaches only 2 of its 19 environmental targets and one of the reasons is that the hard surfaces increases in the urban area. There is however a general trend for private house owners to harden their gardens and the city of Malmö has limited actions to address this issue. LÄS MER

 2. 2. Proposal for a new townhouse in Nynäshamn

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linnea Östblom; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; nynäshamn; kommunhus;

  Sammanfattning : Förslag till nytt kommunhus i Nynäshamn .... LÄS MER

 3. 3. Underlag för utformning av nybyggnation i kulturmiljö : En fallstudie i Strömsbro, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linn Dahlvik; Sandra Öster; [2019]
  Nyckelord :Strömsbro; cultural heritage; densification; visualization; Strömsbro; kulturmiljö; förtätning; gestaltning;

  Sammanfattning : Idag förekommer bostadsbrist i flera delar av landet. Förtätning kan vara en strategi för att motarbeta bostadsbristen. I miljöer där kulturvärden uppträder finns en viss känslighet för exploatering. LÄS MER

 4. 4. MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE I SKÅNE : Planering och utformning av en ekoby i Glimåkra

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erica Fjeldstad; Madelene Svanbäck; Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Eco- village; energy efficient; buildnings; villas; dupex; townhouses; Miljöbyggnad Gold; architecture.; Ekoby; ekohus; lågenergihus; miljö; material; miljöbyggnad; energi; arkitektur;

  Sammanfattning : The idea for this project is to design an eco-village on a property in Glimåkra in Skåne of southern Sweden, which is owned by the municipality of Östra Göinge. All of the designs in this eco-village would be built with materials that will benefit the environment and the people living there. LÄS MER

 5. 5. Förtäta för området : Förslag på förtätning i ett miljonprogramsområde

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Henrik Vestergaard; Sebastian Sundlöf; [2018]
  Nyckelord :Densification; Inner courtyard; Territories; The million dwellings programme; Townhouse; Flexible living; örtätning; Innergård; Territorier; Miljonprogrammet; Radhus; Flexibelt boende;

  Sammanfattning : In Stockholm today, there is a shortage in housing and one way to supply the market with new housing is through densification. This degree project investigates the possibility to improve an existing courtyard and surrounding through densification. LÄS MER