Sökning: "Toxicitetstest"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Toxicitetstest.

 1. 1. Toxikologisk tillväxtstudie av sötvattenalgen Raphidocelis subcapitata : En jämförelse mellan flödescytometer NovoCyte och automatisk cellräknare TC20

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Eva Andersson; [2018]
  Nyckelord :Toxicity test; subcapitata; EC50; ISO 8692; potassium dichromate; flow cytometry; cell counter; growth inhibition; Toxicitetstest; subcapitata; EC50; ISO 8692; kaliumdikromat; flödescytometer; cellräknare; tillväxtinhibering;

  Sammanfattning : Biologiska toxicitetstester utförs genom att exponera en testorganism för olika koncentrationer av kemikalier under en bestämd period. Det finns akuta toxicitetstester och kroniska. Resultat från akuta studier presenteras som EC50-värde (Effect Concentration, affecting 50 % of the population). LÄS MER

 2. 2. Sediment toxicity in River Kolbäcksån – toxicity tests with Chironomus riparius and Gammarus pulex

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Jenny Öhlander; [2003]
  Nyckelord :Kolbäcksån; sediment toxicity; Chironomus riparius; Gammarus pulex;

  Sammanfattning : During a long time the river Kolbäcksån has been influenced by mining activities in the catchment area and consequently the lakes in the area have been affected by high metal discharges. The most contaminated lake in river Kolbäcksån is L. Saxen, which is situated in the upper part of the river system. LÄS MER