Sökning: "Toxicity test"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Toxicity test.

 1. 1. Enhancement of Phenol Formaldehyde Adhesive with Crystalline Nano Cellulose

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :Nano Cellulose; Fibrillated cellulose; Wood Adhesive; Shear strength; Adhesive Enhancement; Formaldehyde adhesive; Phenol Formaldehyde;

  Sammanfattning : Abstract The wood industries to this day use almost exclusively petroleum derived adhesives that are based mainly on the reaction of formaldehyde with urea, melamine or phenol. These adhesives have low cost and good adjustable properties which makes it hard for bio-based alternatives to compete. LÄS MER

 2. 2. Toxikologisk tillväxtstudie av sötvattenalgen Raphidocelis subcapitata : En jämförelse mellan flödescytometer NovoCyte och automatisk cellräknare TC20

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Eva Andersson; [2018]
  Nyckelord :Toxicity test; subcapitata; EC50; ISO 8692; potassium dichromate; flow cytometry; cell counter; growth inhibition; Toxicitetstest; subcapitata; EC50; ISO 8692; kaliumdikromat; flödescytometer; cellräknare; tillväxtinhibering;

  Sammanfattning : Biologiska toxicitetstester utförs genom att exponera en testorganism för olika koncentrationer av kemikalier under en bestämd period. Det finns akuta toxicitetstester och kroniska. Resultat från akuta studier presenteras som EC50-värde (Effect Concentration, affecting 50 % of the population). LÄS MER

 3. 3. Administation av cytostatika innehållande liposomer till makrofager

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikael Grunden; [2018]
  Nyckelord :liposomal; administation; Temozolomide; makrofager; toxicitet;

  Sammanfattning : För närvarande är immunreaktiviteten mot egna tumörer låg och forskning pågår för att kunna förstå de bakomliggande mekanismerna. Djupare kunskap om hur tumörassocierade makrofager (TAM) interagerar med såväl tumör och stromaceller som med celler inom det adaptiva immunförsvaret kommer att kunna förändra diagnosen för patienter med tumörer. LÄS MER

 4. 4. Coumarin 47 and permethrin effects on zebrafish embryos: : FET tests and behavioural challenges

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Stefania Rabasco; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An environment is defined as polluted when contaminants are introduced within it and causeadverse effects to its ecosystem. Chemical pollutants can migrate and often affect severalenvironmental compartments: for instance, chemicals can leach from polluted soil intogroundwater, or they can evaporate and disperse into the atmosphere. LÄS MER

 5. 5. A comparison between the effects of polylactic acid and polystyrene microplastics on Daphnia magna

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

  Författare :Mikaela Puranen Vasilakis; [2017]
  Nyckelord :Microplastics; daphnia magna; bioplastics; feeding rate; reproduction; Mikroplast; daphnia magna; bioplast; födoupptag; reproduktion;

  Sammanfattning : The effects of microplastics on zooplankton are an increasing environmental concern. Both primary microplastics that are produced as constituents of cosmetic products, as well as secondary microplastics that are formed by degradation of larger plastic debris, are ubiquitous in aquatic environments. LÄS MER