Sökning: "Toxiskt ledarskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Toxiskt ledarskap.

 1. 1. Att upptäcka potentiellt toxiska ledare vid chefsrekrytering : En kvalitativ studie med hjälp av erfarenheter från rekryteringskonsulter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Theo Wik; Julia Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :Toxic leadership; Executive search; Management recruitment; Recruit; Recruitment; Recruiting; Rekryteringsprocess; Chefsrekrytering; Ledarskap; Dåligt ledarskap; Toxiskt ledarskap;

  Sammanfattning : In the following essay, we examine how recruitment consultants avoid and prevent recruiting toxic leadership. To investigate this topic, a qualitative study was applied, where five recruitment consultants were interviewed in order to tell us about their experiences on the subject. LÄS MER

 2. 2. The thin line between toxic leadership and transformational leadership: Stories of Steve Jobs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bengtsson; Sofia Jörnlid; Malin Lindskog; [2016]
  Nyckelord :Steve Jobs; Toxic Leadership; Transformational Leadership; Charismatic Leadership and Heroic leadership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The thin line between toxic leadership and transformational leadership: stories of Steve Jobs Seminar date: 1 June 2016 Course: FEKH49, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points (UPC) or ECTS‐cr) Authors: Amanda Bengtsson, Malin Lindskog and Sofia Jörnlid Advisor/s: Sverre Spoelstra Key words: Steve Jobs, Toxic Leadership, Charismatic Leadership, Transformational Leadership and heroic leadership Purpose: The purpose of this thesis is to study the thin line between toxic and transformational leadership. To explore this, the case and the narratives of Steve Jobs have been chosen to study. LÄS MER