Sökning: "Toyota Production System"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Toyota Production System.

 1. 1. Lean översättning och överlevnad : En fallstudie på Scania AB

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johan Samaan; Josef Akrawi; [2019]
  Nyckelord :Lean production; Scania production system and Translation Theory; Lean production; Scania production system och Översättningsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur Scania har gått tillväga vid översättning av Lean samt hur organisationen håller denna reform vid liv. Det började på sent 80-tal då Scania hade hög personalomsättning som ledde till sjunkande kvalite och missnöjda kunder. LÄS MER

 2. 2. Resurseffektiv produktion i tillverkande företag : Ur ett hållbarhetsperspektiv i en kvalitativt hantverksproducerande verksamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Simon Ronnedahl; Sophie Åström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter att begreppet hållbarhet definierades i Bruntlandsrapporten år 1980 har det påverkat samhället på flera olika sätt och arbetet mot hållbar produktion är ständigt pågående. Jordens ökande befolkning i kombination med ändliga resurser ställer krav på hur resurserna utnyttjas. LÄS MER

 3. 3. Lean – En utveckling från produktion till välfärd och service : En litteraturstudie av hur Lean utvecklats från produktion till välfärds- och servicebranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Erik Falenius; Mikael Jarl; [2019]
  Nyckelord :Lean; healthcare; service; Toyota Production System; Lean; healthcare; service; Toyota Production System;

  Sammanfattning : This study consists of two studies around Lean. The studies are limited to two databases and three different sectors, the industry sector where Lean originated from, and the welfare and service sectors. The first study is a quantitative pilot study on published articles. LÄS MER

 4. 4. Simulation of Production Flow : A simulation-based approach to evaluate and optimize future production scenarios

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Gustaf Aurelius; Mattias Ingvarsson; [2019]
  Nyckelord :Simulation; Discrete Event Simulation; ExtendSim; Toyota Production System; Lean Manufacturing; Production flow; Dye-sensitized solar cell;

  Sammanfattning : This master thesis is the last part of the master program Production Engineering and Management at the Royal Institute of Technology, KTH, in Stockholm. The thesis is conducted at Exeger Operations AB, in short Exeger. The company is in an expansion phase and wants to prepare for future production expansion. LÄS MER

 5. 5. Resurseffektiv produktion i tillverkande företag : -Ur ett hållbarhetsperspektiv i en kvalitativt hantverksproducerande verksamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Simon Ronnedahl; Sophie Åström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter att begreppet hållbarhet definierades i Bruntlandsrapporten år 1980 har det påverkat samhället på flera olika sätt och arbetet mot hållbar produktion är ständigt pågående. Jordens ökande befolkning i kombination med ändliga resurser ställer krav på hur resurserna utnyttjas. LÄS MER