Sökning: "Toyota"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade ordet Toyota.

 1. 1. 3D Camera Selection for Obstacle Detection in a Warehouse Environment

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Pontus Jarnemyr; Gustafsson Markus; [2020]
  Nyckelord :obstacle; detection; 3d; camera; warehouse; prototype; sick; intel; toposens;

  Sammanfattning : The increasing demand for online commerce has led to an increasing demand of autonomous vehicles in the logistics sector. The work in this thesis aims to improve the obstacle detection of autonomous forklifts by using 3D sensor technology. Three different products were compared based on a number of criteria. LÄS MER

 2. 2. Anpassningsbara managementkoncept från privat till offentlig sektor : Översättning av lean från idé till praktik i en statlig myndighet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pamela Said; [2020]
  Nyckelord :Management concept; lean; institutional theory; Scandinavian institutionalism; translation theory; public authority.; Management-koncept; lean; institutionell teori; skandinavisk institutionell teori; översättningsteori; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : In the context of New Public Management, concepts such as lean have had a major impact among organizations in recent years with efficiency ideas based on customer focus. Moreover, the benefits of lean have served as solutions to the problems and challenges facing the public service. LÄS MER

 3. 3. Implementering av ett Manufacturing Execution System : En undersökning och kartläggning av systemets viktigaste funktioner för ett effektivt arbetssätt.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion; Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Sebastian Adle; Maja Hägesten Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; Manufacturing Execution System; Industri 4.0 Industry 4.0; ISA-95; Toyota Production System; Key Performance Indicators och Overall Equipment Effectiveness;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har utförts på Scania CV AB:s motorbearbetningsavdelning i Södertälje. I dagsläget pågår en omställning av tillverkningsprocessen på avdelningen där två nya tillverkningslinor, en för cylinderblock och en för cylinderhuvud, är under uppbyggnad. LÄS MER

 4. 4. Lean implementering hos svenska industrier : En empirisk studie av implementering för interna Lean dimensioner

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Amanda Jonsson; Pawitchaya Lindquist; [2020]
  Nyckelord :Swedish manufacturing industries; Internal Lean production; Empirical evidence; Descriptive statistics; Correlation analysis; Variance analysis; Implementation of internal lean strategies; Svensk tillverkningsindustri; Intern Lean-produktion; Empiriska bevis; Deskriptiv statistik; Korrelationsanalys; Varians analys; Implementering av interna Lean strategier;

  Sammanfattning : Lean production originates from the Toyota production system (TPS) and is commonly known as today's Lean. Lean Production consists of a multitude of concepts, values, principles and methods with the main purpose to continuously improve operations and productions. These concepts are known to improve long-term profitability. LÄS MER

 5. 5. Industry 4.0 and Lean – Possibilities, Challenges and Risk for Continuous Improvement : An explorative study of success factors for Industry 4.0 implementation

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Joel Larsson; Johan Wollin; [2020]
  Nyckelord :Industry 4.0; Lean; Continuous Improvement;

  Sammanfattning : Lean, with its origin in the Japanese automotive production and Toyota, is broadly seen as the most adopted manufacturing philosophy since several decades. One of the core values of Lean is Continuous Improvements (CI). CI is about the many small, simple and cheap improvements, which everyone is involved in, every day. LÄS MER