Sökning: "TpB"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet TpB.

 1. 1. Online consumer behaviour during a pandemic: : A study on the effects of Covid-19 on online consumers in Sweden.

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Melis Alver; Haris Kurtisi; [2021]
  Nyckelord :Covid; Pandemic; Consumer Behaviour; TPB model; Qualitative study;

  Sammanfattning : From an online consumers' point of view, explore the online shopping behavioural changes in Sweden that could be caused by covid-19 and investigate through Theory of Planned Behaviour if the changes would affect consumers' online shopping intention in Sweden after the pandemic. ... LÄS MER

 2. 2. Bakom cancelkulturen: En kvantitativ studie om intentionen att delta i cancelkultur från ett kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Karlsson; Emma Alquier; [2021]
  Nyckelord :cancelkultur; teorin om planerat beteende; TpB; personligt varumärke; sociala medier; digital aktivism; cancel culture; theory of planned behavior; personal branding; social media; digital activism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad som ligger bakom en individs intention att delta i den form av digital aktivism som kommit att kallas för cancelkultur. Vidare undersöks hur teorier om personlig varumärkeskommunikation kan bidra till att förklara denna intention. LÄS MER

 3. 3. Analysing the Consumption Motives of Plant-Based Food Alternatives: The underlying Benefit of Virtue Signalling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anika Albrecht; Svenja Lena Mauch; [2021]
  Nyckelord :vegan consumption; consumer behaviour; consumption motives; theory of planned behaviour; virtue signalling; vegan food alternatives; purchase intention; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The purpose of this study is to examine the underlying motivations of consumers’ intentions to purchase vegan food alternatives. In doing so, the thesis specifically focuses on studying virtue signalling as an additional benefit to environmental protection, animal welfare, and personal health that motivates consumers to choose plant-based food alternatives. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsmedvetenhet och integration av IoT : En kvantitativ studie på konsumenters säkerhetsmedvetenhet och syn på integration av IoT

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Oskar Lindström; August Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Information security; information security awareness; Internet of Things; IoT; IoT integration; Informationssäkerhet; informationssäkerhetsmedvetenhet; Internet of Things; IoT; IoT integration;

  Sammanfattning : Internetuppkopplade apparater blir allt vanligare att se i våra hem. Samlingsordet för dessa enheter är Internet of Things (IOT). Med införande av IoT i våra hem skapas fler accesspunkter till internet, vilket även skapar en större attackyta. LÄS MER

 5. 5. Improving the sustainability of household -Decision making while purchasing appliances

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Yuqi Xia; [2021]
  Nyckelord :Sustainability knowledge; Decision-making; Sustainable behavior; Service design; Web animation;

  Sammanfattning : With the promotion of the 2030 sustainable development goals, more and moreEuropean countries started to highlight them in society, many European people alsoshowed that they are willing to purchase sustainable products, but theenvironmentally conscious consumers rarely translate “green” concerns andintentions into actual purchase behavior. This project is aimed to provide consumerswith comprehensive information about the products and find out the solution toencourage choosing sustainable products while purchasing home appliances. LÄS MER