Sökning: "Trä impregnering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Trä impregnering.

 1. 1. Characterization methodology to assess the mechanical properties of delignified birch/PMMA transparent wood biocomposites

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Nicolò Arcieri; [2022]
  Nyckelord :Transparent wood; mechanical properties; fracture toughness; in situ experiments; cohesive zone model; Transparent trä; mekaniska egenskaper; brottsstyrka; in situ-experiment; modell för kohesionszonen;

  Sammanfattning : Transparent trä biokompositer (TW) är en ny attraktiv klass av biokomposit. De är uppbyggda av delignifierat trä som impregnerats med en polymer med matchande brytningsindexet.  TW kan skräddarsys för inom ett brett spektrum av funktionella, optiska och mekaniska egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Reducering av ställtid inom industriell målning : Med fokus på Lean-verktyg och implementering av ytterligare målerlina

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :ANTON BLIDGREN; KLARA FANNY STRANDELL; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valbo Trä är ett svenskt företag inom träindustrin som erbjuder hyvling, impregnering och målning av trävaror. Industriell målning sker i anläggningen i Edsbyn samt Åshammar, varav den i Åshammar ska läggas ner. LÄS MER

 3. 3. Alternativ för kreosotimpregnerade stolpar för Skellefteå Kraft AB : Med energiteknisk kalkyl för utsläpp vid impregnering och transport av kreosotstolpar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Kamal ElHarthy; [2017]
  Nyckelord :Impregnering; Stolpar; Kreosot; kopparsalt; metoder; Skellefteå kraft ab; Rundvirke Poles AB; Wolmanit CX-8N; Wolmanit CX-8; RVP Repellent; Impregneringsmetoder; Miljöpåverkan; livcsykelanalys; utsläpp; koldioxid;

  Sammanfattning : Kreosot är ett träskyddsmedel som förstärker träet mot röta och levande organismer vid impregnering. Problemet är att ämnet kreosot klassas som hälsofarligt och påverkar miljön i flera aspekter. Kemikalieinspektionen har beslutat om en förlängd användning av ämnet fram till år 2018. LÄS MER

 4. 4. Klorfenoler i svenska hus : Historiken kring klorfenoler i Sverige och problemen de skapar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Karlsson Sanna; [2016]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; Teckomatorpskandalen; BT Kemi; KP - Cuprinol; CP;

  Sammanfattning : Olika typer av klorfenoler (CP) användes flitigt i impregneringsmedel under 1950–70-talen i Sverige. Det var under miljonprogrammet som CP fick sin största spridning, då en miljon hushåll skulle byggas där bland annat syllarna i husen skulle vara impregnerade med CP. LÄS MER

 5. 5. Arsenik : förekomst, miljö och hälsoeffekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Isabelle Timms Eliasson; [2012]
  Nyckelord :arsenic; health effects; soil; groundwater; poison; hälsoeffekter; mark; grundvatten; arsenik; gift; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Arsenic is present everywhere in the world. It is found in the bedrock and is discharged by industries. Differents forms of arsenic varies in toxicity, the inorganic form is much more toxic then the organic form. LÄS MER