Sökning: "Träbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Träbyggnad.

 1. 1. Är bullerreduktionen intill trafikerade vägar tillfredställande för boende i hus med träkonstruktion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ehsan Rahmani; Gabriel Valencia; [2020]
  Nyckelord :Ljud; buller; trä; trafik; ljudmätning.;

  Sammanfattning : Bullerreduktionen i väggar med lastbärande trästomme har undersökts för att se om denna typ av konstruktion kan placeras intill högt trafikerade vägar. I studien visas att det går att bygga träväggar i byggnader nära vägar med hög trafikbelastning. LÄS MER

 2. 2. Stabilisering av KL-träbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Sandström Marklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stabilisering av en byggnad är ett viktigt moment att kontrollera. Denna rapport visar, med ett praktiskt exempel, hur stabilisering av en flervåningsbyggnad tillverkad med korslimmat trä (KL-trä) går till. Byggnaden som har kontrollerats är tio våningar hög över markytan och kommer att stå i Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Miljöpåverkansanalys av bärande träbyggnadssystem

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Askemar; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbart samhällsbyggande; livscykelanalys; LCA; trästomme; träkonstruktioner; träbyggnad; miljödeklaration; EPD; konstruktionsvirke; LVL; korslimmat trä; KL-trä;

  Sammanfattning : Klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av det totala utsläppet av växthusgaser i Sverige. I och med att utsläppen från energianvändningen i användningsskedet av en byggnad minskar behöver fokus flyttas till bland annat byggskedet. LÄS MER

 4. 4. Kunskapen och inställningen till användning av trä som stommaterial: Den geografiska spridningen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Johansson; Oscar Pettersson; [2019]
  Nyckelord :träbyggnad; träprojekt; höghus; trä; stommaterial; kunskap; inställning;

  Sammanfattning : Regeringen och byggbranschen har mål för att uppnå ett klimatneutralt byggande där materialet trä framställs som en viktig del. Samtidigt indikerar statistik på att trästommar är i ett underläge i jämförelse med andra stommaterial och att andelen lägenheter i flerbostadshus med trästommar skiljer sig åt geografiskt. LÄS MER

 5. 5. KL-träbyggnad utan heltäckande väderskydd - Ett mer fuktsäkert förfarande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Oskar Ahlberg; Patrik Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Moisture; Mold; CLT; Weather protection; Design; ByggaF; Fukt; Mögel; KL-trä; Väderskydd; Projektering; ByggaF;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att framställa en mall för hur man projekterar KL-träbyggnader fuktsäkrare samt ta fram rekommendationer för ett mer fuktsäkert arbetssätt. KL-trä är ett nytt byggnadsmaterial där behov av standardisering finns för att uppfylla de krav och rekommendationer som finns. LÄS MER