Sökning: "Träbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Träbyggnad.

 1. 1. Stabilisering av KL-träbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Sandström Marklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stabilisering av en byggnad är ett viktigt moment att kontrollera. Denna rapport visar, med ett praktiskt exempel, hur stabilisering av en flervåningsbyggnad tillverkad med korslimmat trä (KL-trä) går till. Byggnaden som har kontrollerats är tio våningar hög över markytan och kommer att stå i Uppsala. LÄS MER

 2. 2. Kunskapen och inställningen till användning av trä som stommaterial: Den geografiska spridningen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Johansson; Oscar Pettersson; [2019]
  Nyckelord :träbyggnad; träprojekt; höghus; trä; stommaterial; kunskap; inställning;

  Sammanfattning : Regeringen och byggbranschen har mål för att uppnå ett klimatneutralt byggande där materialet trä framställs som en viktig del. Samtidigt indikerar statistik på att trästommar är i ett underläge i jämförelse med andra stommaterial och att andelen lägenheter i flerbostadshus med trästommar skiljer sig åt geografiskt. LÄS MER

 3. 3. Domaren 8: Passivhus i en mindre stad : Projektering av ett passivhus i Bollnäs

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johanna Engström; Liza Lyppert Thomsson; [2018]
  Nyckelord :Passive house; low energy house; conformation; sustainability; solar energy; wooden buildning; apartment buildnings; Passivhus; lågenergihus; gestaltning; hållbarhet; solenergi; träbyggnad; flerbostadshus;

  Sammanfattning : The prevailing housing shortage and the developed considerations of environmental issues are todaytwo current topics. Bollnäs county is an example of a county that works to maintain and actualize itsenvironmental goals, especially in new constructions. LÄS MER

 4. 4. Analys av bärförmåga och lastöverförande förband i prefabricerade bostads-volymelement av KL-trä : Analysis of bearing capacity and load transferring connections in prefabricated residential volumetric elements of CLT

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jerry Skarp; Jake Sarvit; [2018]
  Nyckelord :: Volumetric Elements; CLT; Joint; Connection; Screw; Dimensioning; Eurocode; Shear Stress; Residential Building; Wooden Building.; Volymelement; Volymmodul; KL-trä; Förband; Skruv; Dimensionering; Bostadshus; Träbyggnad;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras en byggnad producerad med volymmoduler med lastbärande stomme av KL-trä. Resultat från analysen av hur laster påverkar byggnaden jämförs med resultat från motsvarande analys av en stomme producerad med reglar och balkar. I studien redovisas de krafter byggnaden utsätts för och förband mellan vägg och bjälklag. LÄS MER

 5. 5. Småhusskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Cecilia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Småhusskolan; grundskola; träbyggnad; kl-trä; sadeltak; uthyrbar; skolarkitektur;

  Sammanfattning : Åtta små trähus med sadeltak sammanbinds av en mer öppen transparentglasdel genom vilken man kan skymta gräset och träden på den från vägenavskärmade gården. Småhusen har ett, till största del, sammanhållet uttryckmed sitt gemensamma fasadmaterial i form av oljat cederträ. LÄS MER