Sökning: "Träddiagram"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Träddiagram.

 1. 1. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER

 2. 2. Att skapa goda kundupplevelser och nöjda kunder : En kvalitativ studie om värdeskapande och kundtillfredsställelse ur både organisationers och konsumenters perspektiv.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Malin Sving; Katarina Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Customer focus; customer orientation; customer experience; customer needs; customer expectations; customer satisfaction; successful business; successful organizations; Kundfokus; kundorientering; kundupplevelse; kundbehov; kundförväntningar; kundtillfredsställelse; framgångsrika företag; framgångsrika organisationer;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap inom kundorientering genom att undersöka hur nöjda kunder skapas både utifrån organisationers och konsumenters perspektiv för att på så vis få en djupare förståelse av goda kundupplevelser.  ● Hur skapar framgångsrika organisationer nöjda kunder?  ● Vad innebär goda kundupplevelser för konsumenter?   Metod: Kvalitativa intervjustudier. LÄS MER

 3. 3. Development of Visualisation Methods and User Interface for Analysis of Call Flows in Communication Services

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leo Frössling; Oskar Hernberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract With the rapid increase of bandwidth and complexity in the network of communicationsservice providers, there is need for effective troubleshooting to maintain troublefree networks and in turn high customer satisfaction. An important tool in troubleshootingis visualisation of call flows and messages in the network. LÄS MER

 4. 4. Ett förbättringsarbete av elevhanteringsprocessen på LFV

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Douglas Skoog; [2020]
  Nyckelord :employer branding; generation y; improvement; onboarding; student management; elevhantering; employer branding; förbättring; generation y; onboarding;

  Sammanfattning : Att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens är någonting alla företag behöver uppmärksamma och kontinuerligt arbeta med för att uppnå. Genom att företag uppvisar att de är attraktiva arbetsgivare via ett gott rykte och en gripande introduktion för nyanställda kan de locka och bibehålla kvalificerade medarbetare. LÄS MER

 5. 5. Verktyg för kvalitetsutveckling

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :rebin Amin; [2020]
  Nyckelord :TQM; Kvalitetsutveckling; De sju ledningsverktygen; Offensiv Kvalitetsutveckling; Ihiskawa-diagram; Orsak-verkan-diagram; Fiskbensdiagram; Släktskapsdiagram; Träddiagram; Pildiagram; Relationsdiagram; Matrisdiagram; Processbeslutsdiagram.;

  Sammanfattning : Verktyg för kvalitetsutveckling är en del av offensiv kvalitetsutveckling. Bland dessa verktygsuppsättningar återfinns de sju ledningsverktygen och de sju förbättringsverktygen. LÄS MER