Sökning: "Trädet med kunskap om gott och ont"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Trädet med kunskap om gott och ont.

  1. 1. Tidiga och medeltida judiska och kristna tolkningar av Genesis 2:25 - 3:24 : en jämförande analys

    Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

    Författare :Rebecca Holmgren; [2020]
    Nyckelord :Genesis 3; Adam; Eva; Synd; Trädet med kunskap om gott och ont;

    Sammanfattning : Berättelsen i Genesis 3 har fascinerat människor genom tiderna. Hur Adam och Evalockas av ormen att äta av den förbjudna frukten är något som de flesta känner till utanatt för den skull vara bekännande troende. Den är helt enkelt en av våra mest kändamyter som påstås säga något viktigt om människans villkor i den här världen. LÄS MER