Sökning: "Trähus"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Trähus.

 1. 1. Axelskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sandra Al-Neyazi; [2018]
  Nyckelord :Offentlig byggnad; Skola; Solvalla; Trähus;

  Sammanfattning : Projektet handlar om att skapa en lättorienterad och uppdelad förskola och lågstadieskola i Solvalla i Stockholm som bidrar med tydlighet, trygghet och lekfullhet åt barnen. Uppdelningen skulle ske på 2 olika vis: separera förskolan från lågstadiet, samt separera årskurserna. LÄS MER

 2. 2. Att bygga och bo i ett flerbostadshus av KL-trä med Valla Berså som referensobjekt

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ros-Mari Andréasson; [2018]
  Nyckelord :KL-trä; CLT; korslimmat trä; massivträ; miljövänligt; flerbostadshus; ljudmiljö; brandsäkerhet; boendeklimat;

  Sammanfattning : I denna studie utreds KL-trä, korslimmat trä, ur byggnadsteknisk synvinkel samt ur ett boendeperspektiv, där Valla Berså som är Linköpings första flerbostadshus byggt med en stomme av KL-trä fick agera referensobjekt. Byggnationen av flerbostadshus i trä ökar i stadig takt. LÄS MER

 3. 3. Mariagårdstäppan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lovisa Cargelius; [2018]
  Nyckelord :Komvux; komvuxskola; Mariagårdstäppan; malmgård; Fatbursparken; Oscar den I:s minne;

  Sammanfattning : Tillägget på Mariagårdstäppan ska bland annat rymma utbildningslokaler för en komvuxverksamhet, konferenslokaler och en restaurang. På tomten står idag en blåklassad palatsliknande byggnad anno 1875, Oscar den I:s minne. LÄS MER

 4. 4. Branddimensionering av CLT-element i bärande väggkonstruktioner : en komparativ studie mellan gällande normer och senaste forskningen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Stefan Hallqvist; Cherif Berkal; [2018]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; bearing capacity; fire resistance; fire protection design; Korslimmat massivträ; CLT; KL-trä; Brandmotstånd; Branddimensionering; Bärighet;

  Sammanfattning : I takt med en ökad miljömedvetenhet har träbyggnation börjat premieras allt mer och sedan lagändringen 1994 som innebar att det blev tillåtet att uppföra höga hus med trästomme har utvecklingen snabbt gått framåt. Att korsvis bygga upp skikt av brädor och sammanfoga dessa till element har visat sig skapa en produkt med hög hållfasthet och låg vikt som är idealisk som stommaterial vid byggnation av stora och höga hus i trä. LÄS MER

 5. 5. Småhusskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Cecilia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Småhusskolan; grundskola; träbyggnad; kl-trä; sadeltak; uthyrbar; skolarkitektur;

  Sammanfattning : Åtta små trähus med sadeltak sammanbinds av en mer öppen transparentglasdel genom vilken man kan skymta gräset och träden på den från vägenavskärmade gården. Småhusen har ett, till största del, sammanhållet uttryckmed sitt gemensamma fasadmaterial i form av oljat cederträ. LÄS MER