Sökning: "Trähus"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Trähus.

 1. 1. Axelskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sandra Al-Neyazi; [2018]
  Nyckelord :Offentlig byggnad; Skola; Solvalla; Trähus;

  Sammanfattning : Projektet handlar om att skapa en lättorienterad och uppdelad förskola och lågstadieskola i Solvalla i Stockholm som bidrar med tydlighet, trygghet och lekfullhet åt barnen. Uppdelningen skulle ske på 2 olika vis: separera förskolan från lågstadiet, samt separera årskurserna. LÄS MER

 2. 2. Mariagårdstäppan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lovisa Cargelius; [2018]
  Nyckelord :Komvux; komvuxskola; Mariagårdstäppan; malmgård; Fatbursparken; Oscar den I:s minne;

  Sammanfattning : Tillägget på Mariagårdstäppan ska bland annat rymma utbildningslokaler för en komvuxverksamhet, konferenslokaler och en restaurang. På tomten står idag en blåklassad palatsliknande byggnad anno 1875, Oscar den I:s minne. LÄS MER

 3. 3. Att bygga flervåningshus med trästomme - ur beställarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Helander; Magnus Linde; [2018]
  Nyckelord :Trästomme; Träkonstruktion; Träbyggnad; Trähus; Wooden frames; Wood construction; Wooden building; Wooden house;

  Sammanfattning : Det blev år 1994 tillåtet i Sverige att bygga hus med stomme av trä högre än två våningar. Det finns många fördelar med att bygga med trästomme, inte minst ur miljösynpunkt, men det byggs trots detta väldigt få flervåningshus högre än två våningar med trästomme jämfört med andra stomkonstruktioner. LÄS MER

 4. 4. Robusthet och fortskridande ras av 22-våningshus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Ruben Gustafsson; Mickael Malara; [2017]
  Nyckelord :rotational stiffness; CLT; cross laminated timber; progressive collapse; ductility; robustness; accidental actions; engineered wood; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intresset för att bygga fler och högre trähus i Sverige har senaste tiden ökat bland annat då trä är ett betydligt mer miljövänligt alternativ att bygga med än stål och betong. Stomsystem i trä har dock ingen naturlig sammanhållning likt en platsgjuten betongstomme och därför måste anslutningarna i en trästomme hanteras explicit. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av informationsflödet hos ett företag med produktvariation : Fallstudie på A-hus AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Alan Luu; John Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :Informationsflöde; Lean produktion; modul; kommunikation; slöseri; resursutnyttjande; byggbransch; variation; informationskvalitet; kundfokus; trähus; stabilitet; standard;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera ett företags informationsflödet och ta fram förbättringsförslag. Företaget har en hög efterfrågan på deras produkter och en effektivisering av projekteringsarbetet gör att företaget lättare kan möta kommande utmaningar. LÄS MER