Sökning: "Tränarlänkbudo"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Tränarlänkbudo.

 1. 1. Fysiologiska tester för karatelandslaget : Kartläggning och testning av fysiska tester

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gülsah Akdag; [2010]
  Nyckelord :karate; fystester; karatelandslaget; kondition; styrka; explosivitet; tränarlänkbudo;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har karatelandslaget haft behov av fysiologiska tester och de har velat ta fram en ny kravprofil. Det har tidigare funnits två stycken kravprofiler som man inte har utvärderat och båda är skapade av två olika ledningar. LÄS MER

 2. 2. Kulturmötet i capoeiran i Sverige   : en kulturantropologisk undersökning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Agnes Keskikangas; [2009]
  Nyckelord :Capoeira; kulturmöten; antropologi; Brasilien; kampsport; identitet; etnicitet; kulturkrock; Bourdieu; Tränarlänkbudo;

  Sammanfattning : Aim Capoeira is a sport and art form strongly associated with the Brazilian culture. The main aim of the study was to examine how the capoeira is introduced into the Swedish society. Also to study the practitioners and trainers experience around the culture meeting. LÄS MER

 3. 3. Meningsfull kamp : värdeskapande praktiker inom kampidrott

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Fredriksson; [2008]
  Nyckelord :värdeskapande; praktiker; kampidrott; kampsport; idrott; sport; media; ju-jutsu; karate; brottning; boxning; tränarlänkbudo; budo;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna studie undersöker på vilket sätt kampidrott beskrivs som viktigt och värdefullt av de som inom kampidrotterna kan anses har formell makt eller tolkningsföreträde.Syfte och frågeställningarSyftet är att analysera meningsskapande praktiker inom kampidrott. LÄS MER

 4. 4. Vad kan känneteckna en capoeirist i Sverige? : en kultursociologisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Agnes Keskikangas; [2008]
  Nyckelord :capoeira; kultursociologi; habitus; kultur; kampsport; Brasilien; tränarlänkbudo;

  Sammanfattning : SammanfattningCapoeira är en brasiliansk kampsport som kombinerar dans, kamp, musik och akrobatik. I Sverige har sporten funnits sedan slutet av 80-talet.Syfte och frågeställningarSyftet är att få ökad kunskap om capoeirister inom tre capoeiraföreningar i Sverige. Följande frågeställningar används för att svara på syftet:1. LÄS MER