Sökning: "Tränarlänkfotboll"

Visar resultat 6 - 10 av 53 uppsatser innehållade ordet Tränarlänkfotboll.

 1. 6. Covid-19-pandemin, publikbortfallet och dess möjliga påverkan på fotbollsallsvenskan? : En kvantitativ studie som undersöker skillnader avseende hemmamatcher spelade med kontra utan publik.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Andreas Pettersson; Otto Simola; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida publikbortfallet under covid-19-pandemin lett till några resultatförändringar och om det uppstått skillnader när det kommer till kategorier med koppling till spelarprestation och domslut på hemmaplan. - Har hemmaplansfördelar i form av vinstprocenten förändrats, vid jämförelser mellan lagen som utgör topp- och bottenskiktet i publikligan, när dessa gått från spel inför publik säsongen 2019 till spel utan publik säsongen 2020?- Har spelarprestation i form av antalet mål, straffmål, slagna straffar och bollinnehav förändrats, vid jämförelser mellan grupperna som utgör topp- och bottenskiktet i publikligan, när dessa gått från spel inför publik säsongen 2019 till spel utan publik säsongen 2020?- Har domsluten i form av antalet gula kort och frisparkar som delas ut förändrats, vid jämförelser mellan lagen som utgör topp- och bottenskiktet i publikligan, när dessa gått från spel inför publik säsongen 2019 till spel utan publik säsongen 2020?  Metoden som använts i föreliggande studie är en kvantitativ forskningsansats. LÄS MER

 2. 7. Total distans och högintensiva löpningar, en framgångsfaktor inom fotbollen? : En kvantitativ undersökning för dam VM 2015 och herr VM 2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ludwig Johansson; Andreas Egegård; [2020]
  Nyckelord :Fotboll; total distans; högintensiva löpningar; VM; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka om det förekommer något samband mellan total distans, högintensiva löpningar och totalt inspelade poäng i damernas och herrarnas FIFA World Cup år 2015 respektive 2018. Vidare avser författarna att undersöka om damernas och herrarnas totala distans skiljer sig mellan respektive FIFA World Cup. LÄS MER

 3. 8. Intelligence in Football: Conceptualizations, Developmental Methodologies and Behaviors

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Douglas Jakobsen; [2020]
  Nyckelord :football intelligence; game intelligence; cognition in football; soccer intelligence; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Aim: In elite football (also known as soccer), practitioners are in constant pursuit of understanding essential performance parameters and how they can be developed. As every executed football action is governed by a decision, a player’s ability to make intelligent decisions during play is vitally important for success. LÄS MER

 4. 9. Hur föräldrars beteenden upplevs av tränare inom barn- och ungdomsfotboll : Ur ett tränarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Zinar Shamlou; Jesper Degerlund; [2020]
  Nyckelord :Föräldrars påverkan på fotbolls tränare; Soccer coach -parent relationship; Parents influence on soccer coach; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur föräldrars beteende upplevs av tränare inom barn och ungdomsfotboll, på vilka sätt tränare upplever att det påverkar dem och hur tränare tycker att idrottsrörelsen ska arbeta med att skapa bättre föräldrabeteenden. Nedan är frågorna som vi vill ha besvarade i denna uppsats. LÄS MER

 5. 10. Ledarskap i praktik : En etnografisk studie av fotbollstränare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Gumm; [2020]
  Nyckelord :Model of the Full Range of Leadership; transformational leadership; transactional leadership; observation; soccer; football; child; youth; ledarskap; transformationellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; observation; fotboll; barn- och ungdom; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning - Studien undersöker hur tränare inom barn- och ungdomsfotbollen i Stockholm leder sina adepter i träning. Forskningsfrågorna lyder: Vilka ledarskapsbeteenden tillämpar tränare inom barn- och ungdomsfotbollen under pågående träning? Vilka typer av frågor använder tränarna och på vilka sätt utövas feedback/återkoppling? Vilka praktiska ledarskapsbeteenden kan identifieras i olika teorier om ledarskap?  Metod - I detta arbete genomfördes en etnografisk observation av tio fotbollstränare i åtta olika pojklag mellan tio och 19 år. LÄS MER