Sökning: "Träning inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Träning inlärning.

 1. 1. Spelkondition : Instrumentalövning i samband med låg- respektive högintensiv träning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lena Ghabayen; [2020]
  Nyckelord :Inlärning; fysisk träning; hjärnan; högintensiv träning; lågintensiv träning; musikalisk övning; violin;

  Sammanfattning : Det är väl känt att fysisk träning har positiva effekter på både hjärna och kropp. Den fysiska och mentala hälsan har bevisligen förbättrats i relation till träning, det människan dock inte visste förrän sent 1990-tal var att människan kunde, med hjälp av träning, producera nya hjärnceller vilket har varit en viktig beståndsdel i vidare forskning om hjärnan och dess inlärningsprocess. LÄS MER

 2. 2. Stuck state avoidance through PID estimation training of Q-learning agent

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Moritz; Albin Winkelmann; [2019]
  Nyckelord :Q-learning; QL; PID; wheeled inverted pendulum; WIP; reinforcement learning; estimation training; Q-learning; QL; PID; självbalanserande robot; reinforcement learning; estimeringsträning;

  Sammanfattning : Reinforcement learning is conceptually based on an agent learning through interaction with its environment. This trial-and-error learning method makes the process prone to situations in which the agent is stuck in a dead-end, from which it cannot keep learning. LÄS MER

 3. 3. A comparison of training algorithms when training a Convolutional Neural Network for classifying road signs

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rasmus Bergendal; Andreas Rohlén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is a comparison between three dierent training algorithms when training a Convolutional Neural Network for classifying road signs. The algorithms that were compared were Gradient Descent, Adadelta, and Adam. LÄS MER

 4. 4. Tactical route planning in battlefield simulations with inverse reinforcement learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Broqvist Widham; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report Deep Maximum Entropy Inverse Reinforcement Learning has been applied to the problem of route planning in rough terrain, while taking tactical parameters into account. The tactical parameters that the report focuses on is to avoid detection from predetermined static observers by keeping blocking terrain in the sight line. LÄS MER

 5. 5. Federated Learning for Time Series Forecasting Using LSTM Networks: Exploiting Similarities Through Clustering

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fernando Díaz González; [2019]
  Nyckelord :Federated Learning; Time Series Forecasting; Clustering; Time Series Feature Extraction; Recurrent Neural Networks; Long Short-Term Memory;

  Sammanfattning : Federated learning poses a statistical challenge when training on highly heterogeneous sequence data. For example, time-series telecom data collected over long intervals regularly shows mixed fluctuations and patterns. LÄS MER