Sökning: "Träningsblogg"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Träningsblogg.

  1. 1. Träning och hälsa inom svenska träningsbloggar : En netnografisk fallstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Tom Olsson; Karl Winninge; [2014]
    Nyckelord :Träningsblogg; Sociala medier; Träning; Hälsa; Kroppsideal; Ortorexi;

    Sammanfattning : Detta är en netnografisk fallstudie med syfte att studera hur svenska träningsbloggar framställer sin syn på träning och hälsa. Då begrepp som hälsa kan vara svåra att definiera och forskningen är relativt begränsad. Framför allt i samband med sociala medier som bloggar. LÄS MER