Sökning: "Träningsinstruktioner"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Träningsinstruktioner.

 1. 1. 2 x 2 minuters pausprogram som förebyggande åtgärd mot muskuloskeletala besvär vid arbete i hemmiljö - En genomförbarhetsstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Jonathan Fambäck; Jacob Dalmo; [2021]
  Nyckelord :Pausträning; styrketräning; smärta; stillasittande; hemarbete; gummiband; träningsintervention; fysioterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Studier har visat att arbete i hemmiljö har blivit vanligare, vilket i sin tur har ökat stillasittandet. Stillasittandet bidrar till muskuloskeletala besvär där korta pausprogram på arbetsplats har gett smärtlindrande effekter bland kontorsarbetare, men det är inte undersökt i hemmiljö. LÄS MER

 2. 2. Augmented Reality : Alternativ metod för träningsinstruktioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Timmy Öberg; Smail Mulisic; [2021]
  Nyckelord :Cognitive Load Theory; Augmented Reality; Usability; Training Instructions; Cognitive Load Theory; Förstärkt Verklighet; Användbarhet; Träningsinstruktioner;

  Sammanfattning : Covid-19 har påverkat samhället på flertal olika sätt. Med uppmaningar och råd om social distansering kan sådant som tidigare varit vardagliga aktiviteter bli alltmer svårt att genomföra. LÄS MER

 3. 3. "...att man inte bara skriver på ett papper och sen lycka till" : En kvalitativ studie om att motivera medlemmar på träningsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lina Johansson; [2017]
  Nyckelord :Träning; Motivation; Träningsanläggning;

  Sammanfattning : Att bli medlem på en träningsanläggning har blivit alltmer populärt i Sverige. Dock finns det ett antal av dem som tappar motivationen till sin träning. LÄS MER

 4. 4. IKT som stöd vid rehabilitering : Hinder och möjligheter med surfplattor som stöd vid träning efter knäprotesoperation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martin Frick; Anna Sandström; [2013]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; patientperspektiv; empowerment; IKT-stöd; rehabilitering; personalperspektiv; e-hälsa; innovation; upplevd nytta; användarvänlighet; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett resultat av en försöksstudie med användning av surfplattor som stöd vid rehabilitering efter knäprotesoperationer på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. En av författarna är kliniskt verksam sjukgymnast sedan tio år tillbaka, den andre författaren har lika lång erfarenhet av ortopedisk sjukgymnastik ur ett patientperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Informativa bilder : Ett arbete om att skapa bilddrivna träningsinstruktioner för ett interaktivt medie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofia Wernersson; [2012]
  Nyckelord :illustration; informationsdesign; färgkodning; instruktioner; Målgrupp; träningsinstruktioner; användarvänligt; riktlinjer; informationsdesign; informationsbilder;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag valt att studera hur man kan skapa informativa bilddrivna träningsinstruktioner för en specifik målgrupp. Detta har jag gjort med den webbaserade viktminskningssighten viktklubb. LÄS MER