Sökning: "Träningsmetodik"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Träningsmetodik.

 1. 1. Kreativitet inom Fotboll : En tvärsnittsstudie om ungdomsfotbollsspelares kreativitet och tränares träningsmetodik och aktioner

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anders Wasserman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att studera om det finns något samband mellan fotbollstränares aktioner och spelarnas kreativitet, samt om fotbollsspelares kreativa aktioner skiljer sig i antal mellan spelform och träningsform. Hur ser sambandet ut mellan fotbollstränares aktioner och spelarnas kreativitet? Finns det några skillnader i antalet kreativa aktioner per minut mellan spelform och träningsform? Studiens hypotes är att fotbollsspelare utför fler kreativa fotbollsaktioner i träningar där tränaren i högre grad använder sig av spelform och frågor. LÄS MER

 2. 2. Fotbollstränares användning av olika inlärningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sebastian Larsson; [2017]
  Nyckelord :fotbollstränare; lärande; utbildning;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs olika inlärningsmetoder som fotbollstränare kan ha användning av i sina tränarroller när de ska utveckla fotbollsspelare. Fotbollstränare kan idag samla kunskaper på många olika sätt i jämförelse med hur det har sett ut förr då tränare oftast bara hämtade kunskaper genom tidigare erfarenheter som spelare. LÄS MER

 3. 3. Vinnarspel : En studie om hur en resultatorienterad träningsmiljö kan ta sig i uttryck i ett pojkfotbollslag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :William Strömberg; [2012]
  Nyckelord :fotboll; motivationsklimat; barn- och ungdomsfotboll; träningsklimat; träningsmiljö; resultatorienterad; uppgiftsorienterad; vinnare; vinnarskalle; framgång; motivation; idrottslogiker; tävling och rangordning; deltagande observation; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med denna studie var att undersöka hur en resultatorienterad träningsmiljö tar sig i uttryck i ett lag med pojkfotbollsspelare.Vad karaktäriserar den resultatorienterade miljön?Hur upplevs träningsmetodiken av barnen?Påverkar ett resultatorienterat klimat barnens inre respektive yttre motivation?MetodI studien deltog 19 fotbollsspelare födda år 2000. LÄS MER

 4. 4. "Eftersom det är en lagidrott förväntar sig spelarna att någon bestämmer" : En kartläggning av kunskaperna rörande träningsmetodik inom svensk pojkishockey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Johan Göransson; Henrik Lundgren; [2011]
  Nyckelord :Ice hockey; Youth sports; Training methods; Club; Ishockey; Ungdomsidrott; Träningsmetodik; Förening;

  Sammanfattning : .... LÄS MER