Sökning: "Trådtöjningsgivare"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Trådtöjningsgivare.

 1. 1. Measuring the contact pressure during sheet metal forming of automotive components

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Andreas Andersson; [2020]
  Nyckelord :Strain gauge; Blank holder; Stamping dies; Arduino; Trådtöjningsgivare; Plåthållare; Pressverktyg; Arduino;

  Sammanfattning : The competition in the car market in the world is continuously intensifying. To gain an advantage in the market while making a profit, each car manufacturer needs a strong focus on always improving in the technology development. LÄS MER

 2. 2. Wearable EMG sensor och kraftmätning med trådtöjningsgivare

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Viktor Stedt; [2020]
  Nyckelord :sEMG; BLE; Ardunio nano 33 BLE; Strain gauge; DIY;

  Sammanfattning : Vid träning av baksida lår kan det vara svårt att förstå hur muskeln aktiveras. Genom att visualisera de myoelektriska signalerna från biceps femoris och semimembranosus till den som tränar kan personen få en bättre mind-muscle connection. LÄS MER

 3. 3. Framtagning och optimering av en paddelsensor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Adnan Mahmutovic; Nahome Micheal; [2020]
  Nyckelord :Strain gauge; kayaking; paddling; paddle sensor; Arduino; wheatstonebridge; Trådtöjningsgivare; kajak; paddling; sensor; Arduino; wheatstonebrygga;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att skapa en paddlingssensor vilket mäter paddlingskrafteni flera olika riktningar. Detta uppnås genom att skapa en sensor vars kopplingsschema är i enlighet med en wheatstonebrygga och två trådtöjningsgivare som placeras i strategiskt valda positioner. LÄS MER

 4. 4. Fästanordningskoncept för skridskoslipmaskin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Viktor Morian; [2019]
  Nyckelord :Skridskoslipmaskin; trådtöjningsgivare; fästanordning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Simulation of CamDrum for Shock Absorbers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adam Olsson; Anders Rask; [2019]
  Nyckelord :Amesim; Computer Aided Engineering; Rolling road; Amesim; CAE; Rullande landsväg;

  Sammanfattning : Simulation can play an important role when aiming to streamline extensive and time-consuming tests. It has the potential to save time, money and energy. One of the testing methods used to test shock absorbers (SA), is accelerated life testing using a rolling road, CamDrum. LÄS MER