Sökning: "Trång sektor"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Trång sektor.

 1. 1. Effektivisering av robotcell med avseende på cykeltid och framtida produktvariation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sarbast Salih; Abdullah Al-Hamadany; [2018]
  Nyckelord :Lean; Six Sigma; Robotic cell; Narrow sector; Gluing; Window; Cab; Lean; Sex Sigma; Robotcell; Trång sektor; Limning; Glasruta; Hytt;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på monteringslinan i Volvo Construction Equipment (VCE), Hallsberg. Där har man en robotcell som arbetar i samspel med limstationerna 17&18. Utav 4 hyttfamiljer limmas och monteras glasrutor till 3 av hyttfamiljerna manuellt. LÄS MER

 2. 2. Process and information mapping for a combined container depot and terminal

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Oskar Strömberg; [2016]
  Nyckelord :container; depå; terminal; försörjningskedja; kartläggning;

  Sammanfattning : Oxelösunds hamn har identifierat den kombinerade depån och terminalen de driver i Stålhamnen, Oxelösund, som en trång sektor. Depån och terminalen undersöktes med hänseende på hur den fysiska hanteringen påverkar uppfattningen om att de bidrar till att ytan de bedrivs på ses som en trång sektor. LÄS MER

 3. 3. Simulation of the slab cutting system at SSAB Oxelösund AB – Streamlining the product flow of the rolling mill

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Victor Hjort; Anton Jonasson; [2016]
  Nyckelord :simulering; diskret simulering; stålproduktion; SSAB; effektivisering; ämneskap-system; Lean Production; flaskhalsanalys; produktionslogistik;

  Sammanfattning : Organisationer som tillämpar Lean Production kan använda sig av kraftfulla metoder för att effektivisera sitt produktflöde och minska slöseri genom att kartlägga var den svagaste länken är i produktionen. SSAB Oxelösund AB ska implementera ett uppdrag, PV3000, som baseras på ett Lean-orienterat tankesätt med målet att minska både lagernivåerna och genomloppstiderna i valsverket. LÄS MER

 4. 4. Simuleringsstudie av ett framtida materialflöde på Outokumpu i Avesta

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnéa Johansson; Frida Ahlsén; [2008]
  Nyckelord :Simulering; stålverk; lean; logistik; produktionsstyrning; analys;

  Sammanfattning : Outokumpu håller på att investera fem miljarder kronor i verket i Avesta, investeringan ska vara klar år 2015. Investeringen innebär en förändring i företagets försörjningskedja. Detta innebär konsekvenser för flödet genom verket. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsspridning- En fallstudie av ett mindre konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ingemar Svantesson; Arletka Skurczynska; Elisabeth Thorsén; [2001]
  Nyckelord :Kunskapsspridning; kunskap; strategi; human resource; konsultföretag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kunskapsspridning- En fallstudie av ett mindre konsultföretag Författare: Arletka Skurczynska, Ingemar Svantesson och Elisabeth Thorsén. Handledare: Ekonomie doktor Stein Kleppestø, institutionen för företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. LÄS MER