Sökning: "Tröghet"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet Tröghet.

 1. 1. Ingen hastighet i fastighetsaffärer. En studie om kommunens roll i platsmarknadsföring och förmedling av ödehus på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Sofie Johansson; [2020-09-04]
  Nyckelord :”Kommunala strategier”; ”Kommunens roll”; ; ”Platsmarknadsföring”; ”Platsidentitet; ”Samverkan”; ”Smarta landsbygder”; ; ”Ödehuskartläggning”;

  Sammanfattning : This study concerns issues of depopulation and growth objections in rural areas. It focuses on how the municipal role is perceived in relation to the new project of mapping and mediation of abandoned houses. LÄS MER

 2. 2. Konvertering av oljelager till värmelager : I Sundsvalls fjärrvärmesystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Love Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :TES; Thermal Energy Storage; District Heating; Waste to heat; conversion; Transient heat flow; Rock cavern; Termiskt värmelager; Energi lager; överproduktion; oljelager; värmelager; Fjärrvärme; bergrum; transient värmeflöde; värmeflöde;

  Sammanfattning : This study has examined how an oil storage could be converted into a thermal heat storage (TES). Focus was put on the transient thermal heat flow that occurs during the early years when using a rock cavern as a TES. First existing literature were studied to learn from earlier experiences. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan standardbrandkurvan och den teoretiska temperaturutvecklingen vid lägenhetsbränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Uddmyr; [2020]
  Nyckelord :The standard fire curve; parametric fire; compartment fires; the Eurocode model; Standardbrandkurvan; parametrisk brand; lägenhetsbränder; Eurokodmodellen;

  Sammanfattning : När byggnadsdelars brandmotstånd provas och klassificeras används nästan enbart standardbrandkurvan som definierad temperaturexponering över tid. Brandexponeringen beskrivs i den europeiska standarden EN 1363-1 samt den internationella standarden ISO 834. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens förändringsprocess : en fallstudie inom redovisningsbranschen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ebba Simonsson; Elin Stenman; [2020]
  Nyckelord :organisationsteori; organisationsförändring; redovisning; digitalisering; tröghet; automatisering;

  Sammanfattning : Digitalization helps organizations to create new business opportunities despite this, it is not used to its full potential within the accounting industry. The purpose of this study has therefore been to understand the change process within the accounting industry when the industry is changed by digitalization. LÄS MER

 5. 5. Techno-economic Potential of Customer Flexibility : A Case Study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Maryan Bouraleh; [2020]
  Nyckelord :district heating; demand-side management; customer flexibility; thermal inertia; virtual storage; thermal energy storage; load shifting; space heating; multi-family dwellings; demand response; fjärrvärme; efterfrågesidahantering; kundflexibilitet; termisk tröghet; virtuell lagring; v¨armeenergilagring; lastförskjutning; byggnadsuppvärmning; flerfamiljshus; demand response;

  Sammanfattning : District heating plays a major role in the Swedish energy system. It is deemed a renewable energy source and is the main provider for multi-family dwellings with 90 %. Although the district heating fuel mix consists of majority renewables, a share of 5 % is provided from fossil fuels. LÄS MER